Općinske službe

Za vršenje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesenih poslova iz nadležnosti Federacije i Kantona, te za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova i drugih pomoćnih poslova od zajedničkog interesa, u Općinskom organu uprave organiziraju se službe

Služba za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša

U Službi za građenje, komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi

Služba za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove

U Službi za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove vrše se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi

Služba za financije i računovodstvo

U Službi za financije i računovodstvo obavljaju se studijsko-analitički, stručno-operativni, normativno-pravni poslovi, poslovi upravnog rješavanja, te operativno-tehnički poslovi

Služba za privredu i upravljanje integriranim razvojem

U Službi za privredu i upravljanje integriranim razvojem obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

U Službi za opću upravu i društvene djelatnosti obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi

Služba za stručne i zajedničke poslove

U Službi za stručne i zajedničke poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, informaciono-dokumentacioni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi

Služba za civilnu zaštitu

U Službi za civilnu zaštitu obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, normativno-pravni, informaciono-dokumentacioni, studijsko-analitički, stručno-operativni i operativno-tehnički poslovi

Služba za inspekcijske poslove

U Službi za inspekcijske poslove obavljaju se poslovi upravnog rješavanja, upravno-nadzorni, studijsko analitički, stručno-operativni i administrativno-tehnički poslovi

Kabinet općinskog naćelnika

Za vršenje stručnih i drugih poslova od značaja za rad Općinskog načelnika, obrazuje se Kabinet Općinskog načelnika koji ima status samostalne organizacione jedinice