JP Veterinarska stanica

Poslovi iz domene veterinarske djelatnosti se obavljaju u sjedištu preduzeća ili na terenu po pozivu vlasnika/držaoca životinje. Za sve dodatne informacije, pitanja ili savjete obratite nam se:

Tel/fax: 037 772 151
Dežurni mob.: 061 197 231
e-mail: vet.stanica.velika.kladusa@gmail.com

Odgovorno lice: Osman Smailbegović, dipl.vet.

PRIVREMENI Nadzorni odbor:

Alen Didović – predsjednik
Jasmina Kuduzović – član
Senad Elezović – član

Javno preduzeće Veterinarska stanica Velika Kladuša na usluzi građanima stoji već više od pola stoljeća. Kroz vrijeme preduzeće je mijenjalo prefikse od radne organizacije do javnog preduzeća, ali uvijek je naglasak stavljan na Veterinarsku stanicu. Kroz svoje dugogodišnje postojanje zadatak Veterinarske stanice bio je zaštita, prije svega ljudi od bolesti životinja koje se prenose na ljude, preventivnom cijepljenju prijemčivih životinja, liječenju oboljelih živoinja, unapređenju stočarske proizvodnje, zdravstveno-higijenskoj ispravnosti namirnica životinjskog porijekla, te administrativne poslove iz oblasti veterinarstva.

Aktivnosti koje se preventivno obavljaju i koje su pod nadležnošću Veterinarske stanice su redovno i sistematsko uzorkovanje materijala za dijagnostička ispitivanja. Preventivna cijepljenja životinja se obavljaju na zahtjev vlasnika/držaoca životinja i prema Programima nadležnih ministarstava koji se donose na godišnjem nivou.

U svakom trenutku spremni smo blagovremeno i na stručan način odgovoriti na sve potrebe građana kada je u pitanju liječenje oboljelih životinja, pomoć kod otežanih poroda, manje hiruške intervencije, alimentarne bolesti kao i sve ostala stanja kada je ugroženo zdravlje i dobrobit životinja.

U radu Veterinarske stanice veliki značaj se pridaje unapređenju stočarske proizvodnje kroz savjetovanje, odabir kvalitetnog genetskog materijala, stručnom i blagovremenom vještačkom osjemenjavanju, primjeni najnovijih metoda i terapija iz oblasti bujatrike, kao i dostupnosti usluga po jednakim uslovima za sve poljoprivredne proizvođaće na području cijele općine Velika Kladuša.

Zdravstveno-higijenski nadzor provodimo u registrovanoj klaonici kao i privrednim subjektima koji stavljaju namirnice animalnog porijekla u javnu potrošnju. Također, vršimo pregled mesa odstriljene divljači i mesa domaćih životinja na trihinelozu (utvrđivanje prisutnosti larvi Trichinella spp.).

U sklopu djelatnosti Veterinarska stanica omogućuje građanima nabavku lijekova i dodataka prehrani za životinje koji se izdaju bez recepta.

Označavanje životinja, izdavanje pasoša, registraciju imanja kao i vođenju evidencija vršimo prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Tehnička opremljenost Veterinarske stanice zadovoljava uslove propisane Zakonom o veterinarstvu, ali itekako ima mjesta poboljšanju. Osim uređenju prostorija i građevinskim radovima u budučnosti planiramo poboljšati zastarjelu i dotrajalu opremu kako bismo proširili paletu usluga a trenutno usluge koje pružamo građanima Velike Kladuše podigli na jedan viši nivo.