JZU Gradska apoteka

KONTAKT

Telefon: 037/770-169
e-mail: g.apoteka.vk@gmail.com

Facebook stranica:

JZU “Gradska apoteka” VK

Odgovorna osoba:

Naida Kantarević, mr.ph

Upravni odbor:

  1. Jasmin Šahinović, mag.pol., predsjednik Upravnog odbora, ispred osnivača Općine Velika Kladuša,
  2. Dr. Amra Zulić, član Upravnog odbora, ispred Doma zdravlja „Velika Kladuša“ odnosno Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko – sanskog kantona, i
  3. Esma Kekić, član Upravnog odbora, iz reda zaposlenika JZU „Gradska apoteka“ Velika Kladuša

KONKURSI:

JZU „Gradska apoteka“ Velika Kladuša na području općine Velika Kladuša u oblasti farmaceutske prakse i djelatnosti funkcioniše već preko 50 godina. Gradska apoteka je sve do decembra 2010. godine, funkcionisala kao sastavni dio Doma zdravlja Velika Kladuša, a od tog datuma je na osnovu donesene Odluke o osnivanju javne zdravstvene ustanove Gradska apoteka Velika Kladuša, od strane općinskog vijeća općine Velika Kladuša, izvršen upis u sudski registar ustanove kao samostalnog pravnog subjekta.

Ustanova u sklopu svoje djelatnosti osigurava:

snabdijevanje i nabavku, čuvanje i izdavanje gotovih lijekova na recept i bez recepta za stanovništvo, zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike koji obavljaju privatnu praksu;
izradu, ispitivanje i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka;
snabdijevanje pomoćnim ljekovitim sredstvima, pomoćnim sredstvima u liječenju i medicinskim proizvodima;
snabdijevanje dječijom hranom i ostalim dijetetskim proizvodima;
snabdijevanje sredstvima za njegu unapređivanje i čuvanje zdravlja koje propiše farmaceutska komora;
savjetovanje u vezi sa propisivanjemi i racionalnom primjenom lijekova i pomoćnih ljekovitih sredstava.
Svojim aktivnim učešćem JZU „Gradska apoteka“ Velika Kladuša nastoji obezbjediti dodatne zdravstvene preglede za sve pacijente na području opštine, što uključuje kontrole vitaminsko – mineralnog statusa organizma, pregled pilosebacealnih jedinica vlasišta i pregled kose, pregled gustoće kostiju, kao i druge zdravstvene preglede u saradnji sa zdravstvenim djelatnicima iz cijele Bosne i Hercegovine.
Organ upravljanja u Ustanovi je upravni odbor, koji ima 3 člana i čine ga predstavnici osnivača (Općine Velika Kladuša), zdravstvene ustanove (Gradske apoteke) i ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona.

Naš stručni kadar čine zdravstveni radnici farmaceutskog usmjerenja sa dugogodišnjim iskustvom i stručnim obrazovanjem. Svi uposleni su fokusirani na svakodnevnu brigu o zdravlju stanovništva, te svakodnevno pružaju usluge savjetovanja i prevencije imajući u vidu potrebe stanovništva. Kadrovsku strukturu, u ovome trenutku čini 7 zaposlenih.

JZU „Gradska apoteka“ Velika Kladuša trenutno posluje sa dvije poslovne jedinice i to Gradska apoteka u ulici Ibrahima Mržljaka bb, te Depo 1 – Vrnograč u mjesnoj zajednici Vrnograč. U planu je i dalje proširenje mreže apoteka, kako bi se poboljšala dostupnost farmaceutskih usluga na području cijele opštine Velika Kladuša. Radno vrijeme Gradske apoteke je svakim radnim danom od 07:00 do 20:00, a danima vikenda od 08:00 do 16:00 sati. Depo 1 – Vrnograč radi svakim radnim danom, kao i subotom u periodu od 08:00 do 14:00 sati.

Sprovođenjem svih navedenih segmenata na adekvatan način, JZU „Gradska apoteka“ Velika Kladuša će primarno nastojati pružiti što kvalitetniju uslugu prema svim pacijentima, te na taj način utjecati na poboljšanje kvalitete ukupne zdravstvene zaštite na području cijele općine Velika Kladuša