AKTUALNO

JAVNI POZIVI

JAVNI KONKURSI

Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama i organizaciji prevoza učenika za 2020. godinu

I N F O R M A C I J A o stanju u osnovnim školama na području Općine Velika Kladuša u 2020. godini. 
I N F O R M A C I J A o stanju u srednjim školama na području općine Velika Kladuša u 2020. godini.
I N F O R M A C I J A o organizaciji i funkcionisanju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola u 2020. godini.

JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA