Obavještavaju se svi poljoprivredni proizvođači kao i fizička i pravna lica da izvrše prijavu plana proizvodnje za 2021. godinu

JAVNO OBAVJEŠTENJE

Broj: 06/1-21/1-1540/21 Velika Kladuša, 19.11.2021. godine Općinski načelnik Općine Velika Kladuša, putem Službe za komunalne djelatnosti, vodne resurse, zaštitu okoliša...

Informacija o stanju u osnovnim i srednjim školama i organizaciji prevoza učenika za 2020. godinu

I N F O R M A C I J A o stanju u osnovnim školama na području Općine Velika Kladuša u 2020. godini. 
I N F O R M A C I J A o stanju u srednjim školama na području općine Velika Kladuša u 2020. godini.
I N F O R M A C I J A o organizaciji i funkcionisanju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola u 2020. godini.

JAVNE USTANOVE I PREDUZEĆA