Zdravstvena ustanova Velika Kladuša

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša je ustanova koja ima organizovanu primarnu i dijelom konsultativno- specijalističku zdravstvenu zaštitu na području općine Velika Kladuša.Svoju djelatnost ZU Dom zdravlja Velika Kladuša sprovodi i organizuje kroz 12 Službi sa ukupno 159 radnika.

Svoje usluge ZU Dom zdravlja Velika Kladuša pruža u centralnom objektu sa tri zgrade i 7 područnih ambulanti na području Općine Velika Kladuša u kojima se ostvaruje primarna zdravstvena zaštita u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

 

Ustanova je osnovana Odlukom skupštine Unsko-sanskog kantona br. 01-1-106/98 od 08.09.1998.godine („Službeni glasnik USK-a“ br. 11/98, 20/12).

KONTAKT:

Adresa: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša, ul.Sulejmana Topića br.1, 77230 Velika Kladuša.

Telefon: 037/770/010 (Centrala)

Fax: 037/770/021

e-mail adresa:dom.zdr@gmail.com, domz@domzdravljavkl.com

AMBULANTE

1.Ambulanta Šumatac

-Ambulanta radi u vremenu od 07-15h svaki radni dan.

Broj telefona:037/713/445

2.Ambulanta Todorovo

-Ambulanta radi u vremenu od 07-15h svaki radni dan.

Broj telefona:037/716/926

3.Ambulanta Donja Vidovska

-Ambulanta radi u vremenu od 07-15h svaki radni dan.

Broj telefona: 037/723/220

4.Ambulanta Zborište

-Ambulanta radi u vremenu od 07-15h svaki radni dan.

5.Ambulanta Vrnograč

-Ambulanta radi u vremenu od 07-15h svaki radni dan.

Broj telefona:037/710/038

6.Ambulanta Mala Kladuša

-Ambulanta radi u vremenu od 07-15h svaki radni dan.

Broj telefona:037/720/926

7.Ambulanta Podzvizd

-Ambulanta radi u vremenu od 07-15h svaki radni dan.