JKP Vodovod i kanalizacija

SJEDIŠTE PREDUZEĆA: Ulica Kulište br. 2, Velika Kladuša,

KONTAKTI:
www.vik-kladusa.ba,
vik@vik-kladusa.ba,
037 770 164,
037 772 164

DATUM OSNIVANJA: Preduzeće je osnovano 1954. god, pod ovim imenom posluje od 01.07.2005.

ODGOVORNO LICE: prof.dr. Esad Čović

BROJ ZAPOSLENIH: 51

Direktor:
prof.dr. Esad Čović – V.D. direktor

ŠEFOVI SEKTORA:

DURMIĆ JASMIN, dipl.ecc. – Šef službe za finansije i računovodstvo
ČAUŠEVIĆ OSMAN, mr.sci. – Šef službe za razvoj i istraživanje
OKANOVIĆ OSMAN, – Šef vodovoda – RJ Vodovod
KEKIĆ EDIN, dipl.ing – Šef službe laboratorije i telemetrije

PRIVREMENI Nadzorni odbor:

Semir Miljković – predsjednik
Jasmin Zulić – član
Dijana Ćufurović – član

 

 

DJELATNOSTI PREDUZEĆA: Osnovne djelatnosti su: Proizvodnja i distribucija vode i odvodnja otpadnih voda

BROJ KORISNIKA:  JKP ViK d.o.o. trenutno posjeduje 12.964 priključaka (12.314 domaćinstava i 650 pravnih subjekata)
Površina općine 331,55 km2 , pokrivenost vodosnabdijevanjem 95 %

OPREMLJENOST PREDUZEĆA: Preduzeće  raspolaže sa zadovoljavajućim voznim parkom i opremom za rad uz tendenciju povećanja broja radnih mašina i voznog parka.

VRIJEDNOST PREDUZEĆA: 23 077 062,00 KM – knjigovodstvena vrijednost

Preduzeće koje  danas posluje pod nazivom JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša osnovano je 1954. godine pod nazivom „Čistač“. Osnovna  djelatnost navedenog preduzeća je bila čišćenje i održavanje grada i teško da bi se moglo nazvati preduzećem. U razvoju preduzeća uporedo sa djelatnosšću gradske čistoće počeo se razvijati i vodovod koji je u prvoj razvojnoj fazi obuhvatao samo uže područje grada. Razvoj ovog  preduzeća je tekao uporedo sa razvojem područja Općine Velika Kladuša i svoju ekspanziju je doživio 70-ih i 80-ih godina 20-og stoljeća kada i područje cijele Općine, prateći razvoj najvećeg privrednog giganta na ovim područijima „Agrokomerc“ – a.  Posebno u 80-im godinama zbog potreba industrijskih postrojenja vodovod se počeo širiti na područje cijele Općine Velika Kladuša  proširivši se, na dio Općine Cazin i pogranična područja u Republici Hrvatskoj.
1987. godine preduzeće je poslovalo pod nazivom RO „Komunalno“ i zapošljavalo je preko 300 radnika.

Osnovne djelatnosti preduzeća su tada bile vodosnabdijevanje i  gradska čistoća ali 90 % poslova se odnosilo na vodosnabdijevanje i proširivanje vodovodnog sistema.

godine prekidom ratnih dejstava  preduzeće se organizira i započine poslovanje sa sredstvima koja su sačuvana od ratnih dejstava.
Prvih poslijeratnih godine preduzeće je nastojalo povećati nivo svojih usluga ulažući u sredstva rada i obnavljajući vodovodne objekte. Kroz godine koje su uslijedile primjetan je rast kvaliteta usluga preduzeća i širenje vodovodne mreže. Ovaj rast je naročito primjetan od 2000. godine.

Prateći važeće zakonske i podzakonske propise, te imajući u vidu predstojeću privatizaciju a naročito uzimajući u obzir tendenciju u susjednim evropskim zemljama da se vodovodi odvoje u zasebna preduzeća u odnosu na djelatnosti prikupljanja i zbrinjavanja otpada na inicijativu Uprave i Upravnog odbora preduzeća Osnivač, Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša, donijelo je Odluku da se postojeće preduzeće transformira na dva zasebna subjekta JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša čija će osnovne djelatnosti biti proizvodnja i distribucija vode  i odvodnja otpadnih voda i JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša čija će osnovna djelatnosti biti prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada.

Sprovodeći navedenu Odluku od 01.07.2005. godine novoosnovana preduzeća su registrirana u Registarskom sudu u Bihaću.

JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Velika Kladuša je ovom transformacijom zadržalo 59 radnika uključujući i Upravu preduzeća, trenutno broji 52 radnika.