JKUP Komunalije

Kontakti:

Email: info@komunalije.ba
Web: www.komunalije.ba

Tel:  037 / 775 – 195
Fax: 037 / 775 – 196

  • Datum osnivanja

Preduzeće je osnovano 01.07.2005. godine transformacijom  komunalnog preduzeća JKP „Adnan Redžić“ Velika Kladuša

Broj zaposlenih: 200+

PRIVREMENI Nadzorni odbor:

Dijana Ćufurović – predsjednik
Sedina Redžić – član
Refik Tabaković – član

Direktor:

Amir Đogić

Izvršni direktor tehničkog sektora:

Anel Gračanin

 

Tehnički sektor čine jedna radna jedinica i tri službe:

a) RJ Komunalije
b) Služba odvoza otpada
c) Služba mehanizacije
d) Pogrebna služba

Opći sektor čini dvije radne jedinice i dvije službe:

RJ Ostale komunalne usluge (OKU)
RJ GSD – Gradska sportska dvorana
Služba administracije
Služba za odnose sa korisnicima i naplatu

Dodatne organizacione jedinice

  • Građevinska operativa
  • Poljoprivredne apoteke
  • Benzinska pumpa
  • Alatuša d.o.o.
Pored osnovne djelatnosti JKUP “Komunalije” d.o.o. Velika Kladuša, obavlja i niz drugih djelatnosti kao što su: trgovačka i ugostiteljska djelatnost, upravljanje i održavanje javnih parkirališta, održavanje pijace, sve vrste građevinskih usluga, održavanje gradske čistoće, zimska služba, higijeničarske usluge i vođenje skloništa životinja, pogrebne usluge i usluge održavanje mezarja.
 

Korisnici usluga

Preduzeće vrši usluge zbrinjavanja komunalnog otpada od preko 10.000 korisnika iz kategorije domaćinstava te cca 500 korisnika u kategoriji pravnih lica sa preko 600 poslovnih prostora. Gradska pijaca u Velikoj Kladuši najposjećenija je u ovom dijelu BiH, te usluge zakupa  pijačnog prostora koristi preko 300 korisnika.

Realizacijom Programa Zajedničke komunalne potrošnje, JKUP „Komunalije“ doo daje veliki doprinos gradskoj čistoći tako da se grad Velika Kladuša već duži niz godina nalazi u samom vrhu kada je u pitanju čistoća te se s pravom smatra jednim od najčistijih gradova Federacije BiH.

Opremljenost preduzeća

Preduzeće je trenutno zadovoljavajuće opremljeno, naročito u pogledu sredstava za odvoz zbrinjavanje komunalnog otpada. Raspolaže sa 43 teretna vozila, 4 putnička vozila i dvije labudice. Od toga ima 8 autosmećara različitih kapaciteta i nosivosti tako da je uslugom odvoza komunalnog otpada teritorijalno obuhvaćeno kompletno područje općine. Za održavanje gradske deponije stalno je angažiran jedan buldožer te se prilikom sanacije angažuje i dodatna mehanizacija. Od stalne opreme bitno je spomenuti slijedeće: 2 autopodizača, 2 preskontejnera, 2 prese za baliranje i presanje, 2 buldozera, 2 skipa, 3 kamiona kiperaša, 2 traktora i autočistilica – četkara.

Razvoj preduzeća

Od osnivanja, tj. od 01.07.2005. godine, JKUP “Komunalije” d.o.o., Velika Kladuša razvija osnovnu djelatnost preduzeća, ulažući u opremu i kadrove kako osnovne, tako i sporednih djelatnosti. Godine 2006, Odlukom osnivača ovo preduzeće je kreditnim sredstvima realiziralo projekat izgradnje Gradske sportske dvorane u koju je uloženo cca. 1.800.000 KM. Od 2007 do 2010. godine JKUP “Komunalije” d.o.o. je pored navedenih aktivnosti sudjelovalo u projektima niskogradnje, na izgradnji lokalnih putnih pravaca. Od 2010. godine preduzeće intenzivno radi na jačanju kapaciteta osnovne djelatnosti, sudjelujući u nizu projekata u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom te ostalim organizacijama koje se bave očuvanjem okoliša. Do kraja 2016. godine, Društvo je u prosjeku imalo 60 zaposlenih. Tokom 2017. godine, Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša, izvršilo je dopunu registrovanih djelatnosti i omogućilo aktiviranje djelatnosti iz oblasti proizvodnje, trgovine i usluga. Društvo trenutno ima preko 200 zaposlenih kroz 6 radnih jedinica i 11 služi.
Osnivač je i vlasnik društva “Alatuša” Velika Kladuša, sa 41 zaposlenikom.

U narednom periodu planiraju se aktivnosti na daljnjem jačanju osnovne djelatnosti, u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.