Općinsko Vijeće

Predsjedavajući Općinskog vijeća

Predsjedavajući Općinskog vijeća ima sljedeće ovlasti i zadatke: Predstavlja Vijeće, Učestvuje u pripremi saziva i predsjedava sjednicama Vijeća i Kolegija Vijeća…

Vijećnici općinskog vijeća

Općinski vijećnik stiče pravo i dužnost vijećnika dodjelom mandata od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i potpisivanjem izjave o prihvatanju mandata…

Kolegij općinskog vijeća

Kolegij Vijeća obrazuje Općinsko vijeće kao koordinaciono i organizaciono tijelo, s ciljem unapređenja efikasnosti i usklađivanja rada Općinskog vijeća…

Radna tijela općinskog vijeća

Pregled radnih tijela Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša i njihova uloga…

Nadležnosti Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana i organ lokalne samouprave Općine Velika Kladuša, izabaran demokratskim putem, na temelju općeg biračkog prava na…

Dokumenti općinskog vijeća

 

Savjet za regulaciju saobraćaja

Savjet za regulaciju saobraćaja: stalno prati stanje saobraćaja u Općini, kako u kretanju tako i u mirovanju, prati provođenje propisa u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima radi…