Javne ustanove i preduzeća

JKUP Komunalije

Pored osnovne djelatnosti JKUP „Komunalije“ d.o.o. Velika Kladuša obavlja i niz drugih djelatnosti kao što su: upravljanje i održavanje javnih parkirališta, održavanje pijaca, pripremni…

JKP Vodovod i kanalizacija

Osnovne djelatnosti preduzeća su tada bile vodosnabdijevanje i  gradska čistoća ali 90 % poslova se odnosilo na vodosnabdijevanje i proširivanje vodovodnog sistema…

JU Centar za kulturu i obrazovanje “Zuhdija Žalić”

Ostvarivanje i podizanje kulturološke svijesti građanstva, bazirane na kvaliteti istinskih kulturnih vrijednosti, sa obezbijeđenom tendencijom porasta stepena…

JU Centar za socijalni rad

Početkom davne 1963. godine u općini Velika Kladuša građani su svoja prava iz oblasti socijalne zaštite ostvarivali putem Službe socijalne zaštite koja je bila u okviru Općinskog organa…

JP Radio Televizija Velika Kladuša

JP RTV Velika Kladuša je sa radom otpočela 02. februara 2001. godine, kao javni emiter osnovan Odlukom Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša. Uloga Radija Velika Kladuša je…

JP Veterinarska stanica

Aktivnosti koje se preventivno obavljaju i koje su pod nadležnošću Veterinarske stanice su redovno i sistematsko uzorkovanje materijala za dijagnostička ispitivanja…

JZU Gradska apoteka

JZU „Gradska apoteka“ Velika Kladuša na području općine Velika Kladuša u oblasti farmaceutske prakse i djelatnosti funkcioniše već preko 50 godina. Gradska apoteka je…