Uprava Općine

Načelnik Općine

Laburistička Stranka BiH kandidirala ga je za Načelnika općine Velika Kladuša na Izborima 2016. godine, gdje je izabran na tu funkciju na mandatni period 2016-2020…

Općinske službe

Za vršenje upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesenih poslova iz nadležnosti Federacije i Kantona, te za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih…

Pristup informacijama

 

Mjesne zajednice

Opšte informacije o Mjesnim zajednicama općine Velika Kladuša…

Dokumenti

Ovdje možete preuzeti dokumente Općinske Uprave Općine Velika Kladuša…

Službeni glasnici