Poljoprivreda

Poljoprivredno zemljište zauzima oko 66% ukupne teritorije općine Velika Kladuša. Najveći postotak zauzimaju njive (16.114 ha ili 49%).

Na području naše Općine proizvede oko 6,5 miliona litara mlijeka godišnje.

 

Procjena brojnog stanja stoke na dan 31.12.2017

    

Vrsta i kategorija stoke

2014.

2015.

2016.

2017.

GOVEDA – ukupno

5.800

6.300

6.150

6.000

Od toga

krave i steone junice

4.600

5.800

5.500

5.200

 

Broj muženih krava

3.900

5.000

4.700

4.500

OVCE – ukupno

17.000

17.500

17.500

18.000

Od toga

ovce za rasplod

12.700

12.000

12.000

12.500

SVINJE – ukupno

200

200

200

200

Od toga

krmače i suprs. nazimice

60

60

60

60

KONJI – ukupno

360

380

360

360

Od toga

kobile i ždrijebne omice

90

90

90

90

PERAD – ukupno

40.000

40.000

40.000

38.000

Od toga

Nesilice

27.000

27.000

28.000

26.000

KOZE – ukupno

350

300

250

220

KUNIĆI – ukupno

0

0

0

0

KOŠNICE PČELA – ukupno

4.500

6.500

6.200

3.500

Uzgoj rasplodnih junica predstavlja značajan segment govedarske proizvodnje. U toku 2016. godine naši farmeri uredno su prijavili  uzgoj 232 junice za koje su aplicirali novčane podrške što je ukazuje na pad nakon kontinuiranog rasta posljednjih nekoliko godina u ovoj vrsti proizvodnje (u 2015. godini je prijavljen uzgoj iznosio 299 junica) dok je u 2017. godini prijavljeno samo 139 grla što je do sada najmanji broj u ovoj grani proizvodnji.    

Obzirom da nemamo tačan broj popisa svih pčelinjih društava, po ocjeni predstavnika udruženja pčelara, prevladava mišljenje da na području općine Velika Kladuša postoji oko 3.500 pčelinjih zajednica