Poduzetništvo

Prema evidenciji Službe za privredu i upravljanje integriranim razvojem na području Općine Velika Kladuša na dan 31.12.2017. godine je evidentirano registriranih 460 fizičkih lica tj. njihovog samostalnog privređivanja sa slijedećom strukturom:

  • Obrt                            241
  • Ugostiteljstvo           94
  • Trgovina                     125

Prema podacima Porezne uprave FBiH, Porezna ispostava Velika Kladuša, na području općine Velika Kladuša djeluju porezni obaveznici – samostalni poduzetnici kao što je prikazano u tabeli koja slijedi:

VRSTA DJELATNOSTIBroj
obaveznika
Broj
zaposlenih
radnika
Prihod u 2017. godini
TRGOVINA127667.104.034,65
UGOSTITELJSTVO751171.476.078,28
ZANATSTVO1001593.139.338,03
OSTALI146533.879.168,63
UKUPNO42236315.598.619,59

Prema podacima Porezne uprave FBiH, Porezna ispostava Velika Kladuša, na području općine Velika Kladuša u 2017. godini djelovala su 544 privredna društva i 392 podružnice (poslovne jedinice) sa sjedištem u Velikoj Kladuši i ostvaruju prihod u iznosu 276.583.633,00 KM (u 2016. godini 521 privredno društvo i 389 podružnica ostvarili su prihod u iznosu od 262.208.848,93 KM).

Prema istom izvoru, ukupan broj zaposlenih u privatnom i javnom sektoru iznosi 4.944 i to na dan izvještavanja prema Općini Velika Kladuša – maj 2018. godine.

Vanjskotrgovinska razmjena na području općine Velika Kladuša u hiljadama KM

 201520162017Index
16/1517/16
Izvoz28.36539.06450.238137,72128,60
Uvoz43.53251.70455.351118,77107,05

Pokrivenost

uvoza izvozom

65,16%75,55%90,76
Trgovinski bilans-15.167-12.640-5.113