JP Radio Velika Kladuša

PRIVREMENI NADZORNI ODBOR:

Senad Okanović, predsjednik NO
Raska Ćerimović, član
Enver Murgić, član

UPRAVA:
Adis Purić, v.d. direktora
Info:

JP RTV doo
Velika Kladuša
Ibrahima Mržljaka 30
037/773-510 (direktor i fax)
037/771-531 (redakcija)
www.radiovkladusa.ba
info@radiovkladusa.ba
https://www.facebook.com/RadioVK/

JP RTV Velika Kladuša je sa radom otpočela 02. februara 2001. godine, kao javni emiter osnovan Odlukom Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša. Uloga Radija Velika Kladuša je kreiranje i plasiranje informacija i svih relevantnih programskih sadržaja koji imaju za cilj pravovremeno, pouzdano i precizno informisanje stanovništva o svim dešavanjima u lokalnoj zajednici, ali i u zemlji i svijetu. Primarni cilj je proizvodnja i emitovanje programa kroz široku lepezu informativnih emisija, koje zauzimaju prioritetno mjesto u uređivačkoj politici Radija. Međutim, poštujući pravila koja propisuje Regulatorna agencija za komunikacije BiH, program Radija nudi i niz drugih sadržaja koje imaju edukativne i zabave komponente, a svrha im je zadovoljiti i druge potrebe slušalačke publike.

Prateći trendove i široku primjenu novih tehnologija u svim sferama života, pa tako i u medijskoj industriji, Radio Velika Kladuša ima i oficijelnu web stranicu koja služi kao platforma za objavljivanje vijesti i drugih odabranih sadržaja koji su dostupni svim zainteresiranim korisnicima. Prvenstveno radi uspostavljanja kontakta sa slušateljima u dijaspori, Radio je 2004. godine otpočeo sa emitovanjem programa putem Interneta i tako stekao povjerenje tog dijela publike.

Od 2001. godine, kada je počeo sa radom pa do danas, Radio Velika Kladuša konstantno radi na nadgradnji i poboljšanju programske ponude, uvažavajući zahtjeve slušalaca, ali i poštivajući zakonske regule i okvire u kojima funkcionišu elektronski mediji u Bosni i Hercegovini. Isto tako, prate se novi trendovi i koriste šanse za podizanje slušanosti putem novih medija i danas veoma popularnih društvenih mreža. U početku program se emitovao 11 sati, a već četvrtu godinu program se emituje tokom 24 sata.

2006. godine Radio Velika Kladuša je dobio i Plaketu općine za izuzetan doprinos u oblasti informisanja.

Posebno mjesto u programu zauzimaju izvještavanja o ranjivim kategorijama društva. Ovoj problematici se pristupa s posebnom pažnjom i Radio podržava sve humanitarne projekte koji imaju za cilj pomoći onima kojima je pomoć zajednice potrebna.

Prati se i rad svih odgojno-obrazovnih ustanova na području općine Velika Kladuša. U stalnoj programskoj šemi Radija je i posebna, namjenska emisija posvećena školstvu. S jednakom pažnjom prati se i rad svih sportskih i kulturno-umjetničkih kolektiva, ali i ostalih institucija koje egzistiraju na području naše općine.

Medijski smo pokrovitelji brojnih lokalnih, regionalnih i državnih sportskih i kulturnih manifestacija.

Odličnu saradnju Radio Velika Kladuša ima sa osnivačem, drugim javnim preduzećima i ustanovama, nevladinim organizacijama i drugim medijskim kućama u užem okruženju i zemlji.Trenutno Radio Velika Kladuša upošljava 9 (devet) stalnih radnika i jednog saradnika.