JU Centar za kulturu

Adresa: 
Ul. Ibrahima Mržljaka br.7 – Trg mladih Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina

Djelatnost: Kultura
Pravni status: Javna ustanova
ID broj: 4263290350005
Telefoni: ++387 37 770 030, ++387 37 770 351
Fax: ++387 37 775 272

Direktor:

Nadarević Dževad

Upravni odbor:

Edina Abdić-Pleho – predsjednik
Anel Šahinović – član
Zlatan Šertović – član

Hronologija događanja koja su prethodila formiranju današnje Javne ustanove počinje, moglo bi se reći, odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata kada su prve kino predstave u našem gradu održavane u Starom hotelu, koji se tada zvao Bosna, a kasnije Kladušnica.

Davne 1952. godine počelo je javno prikazivanje igranih filmova u kino-sali tadašnjeg Zadružnog doma, pod nazivom Kino partizan. Zgrada Zadružnog doma kasnije je pretvorena u poslovnu zgradu naše Ustanove;

Upravo iz razloga da bi poslovna zgrada mogla cjelovitije i kvalitetnije zadovoljiti potrebama kulturne ustanove na istoj su izvršene adaptacije i dogradnje. Prva dogradnja izvršena je 1966. godine. Druga adaptacija i dogradnja poslovne zgrade urađena je 1982. godine, kada je renoviranjem kino-sala dobila izuzetno suvremen izgled sa novim kinoprojektorima, širokim filmskim ekranom i foteljama;
Početkom šezdesetih godina prošlog vijeka lokalni organi uprave Velika Kladuša osnovali su organizaciju za oblast kulture i obrazovanja, pod nazivom Narodni univerzitet «Zuhdija Žalić», koja je kasnije donošenjem Zakona o udruženom radu preimenovana u Radnu organizaciju Narodni univerzitet «Zuhdija Žalić»;

Odlukom Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša broj 01-012-110/98 u Registar Kantonalnog suda u Bihaću pod brojem U/I-36/98 od 14.12.1998. godine, upisana je Javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje ”Zuhdija Žalić” Velika Kladuša.

Od 2001. godine odlukom upravljačkih struktura u okviru Ustanove djeluje Kulturno-umjetničko društvo «Tono Hrovat» Velika Kladuša;

Ustanova danas posluje kao javna ustanova, kojom rukovođenje vrši izabrani direktor, a upravljanje imenovani Upravni odbor od strane Osnivača.

Knjižni fond iznosi oko 17.000 knjiga, broj naslova je oko 8.000 i broj časopisa je 146.

Osim toga, u sklopu bioblioteke nalazi se i zavičajna bioblioteka sa 384 knjige koje su rijetke, a uglavnom se odnose na događaja sa područa općine Velika Kladuša.

OSNOVNE DJELATNOSTI JAVNE USTANOVE:

 •    unapređenje i razvoj kulturnih djelatnosti u gradu i općini Velika Kladuša,
 •    ostvarivanje i podizanje kulturološke svijesti građanstva, bazirane na kvaliteti istinskih kulturnih vrijednosti,
 •    organizacija kulturnih manifestacija, pozorišnih predstava i prikazivanje igranih filmova,
 •    slikarstvo, kiparstvo i muzejsko-galerijska djelatnost,
 •    organizacija i realizacija programa tradicionalne kulturno-umjetničke manifestacije «Kladuški dani kulture»
 •    produkcija i koprodukcija umjetničkih djela,
 •    književno stvaralaštvo i izdavačka djelatnost,
 •    rad gradske biblioteke – prikupljanje, čuvanje i davanje na korištenje bibliotečke građe,
 •    poticanje građanstva na aktiviranje, praćenje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju kulture,
 •    pružanje pomoći amaterskom stvaralaštvu, udruženjima i pojedincima koji djeluju u oblasti kulture,
 •    aktivan rad KUD-a «Tono Hrovat» i organizacija učešća njegovih članova i sekcija na domaćim i inostranim kulturno-umjetničkim manifestacijama.

NORMATIVNI OKVIR KOJI ČINI OSNOVU DJELOVANJA
Zakon o ustanovama («Službeni glasnik R BiH, broj: 6/92, 8/93. i 13/94.)
Zakon o kulturi («Službeni glasnik USK, broj: 2/09.)
Odluka o zadržavanju prava i obaveza Općinskog vijeća Velika Kladuša (Osnivača) prema
JU Centar za kulturu i obrazovanje Velika Kladuša, broj: 01-012-110/98, od 20. 11. 1998.
Pravila JU Centar za kulturu i obrazovanje «Zuhdija Žalić» Velika Kladuša, broj: 01-05/98, – od 19. 11. 1998. i  broj: 01-05/11, od 09. 11. 2011. godine 

MISIJA
Unapređenje i razvoj kulturnih djelatnosti u gradu i općini Velika Kladuša sa zadatkom glavnog nosioca i organizatora kulturnog života u općini i gradu..

VIZIJA
Ostvarivanje i podizanje kulturološke svijesti građanstva, bazirane na kvaliteti istinskih kulturnih vrijednosti, sa obezbijeđenom tendencijom porasta stepena njihovog estetskog kriterija i neometanog puta ka razvijenom i modernom društvu.

CILJEVI
U funkciji ostvarenja vizije temeljni ciljevi koje Ustanova postiže svojim djelovanjem su:        

poticanje građanstva na aktiviranje, praćenje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju kulture,
realizacija svih manifestacija značajnih za Grad i Općinu,
izgradnja infrastrukture za kulturne djelatnosti, Povećanje broja kulturnih projekata i programa,
pružanje pomoći amaterskom stvaralaštvu, udruženjima i pojedincima koji djeluju u oblasti kulture, sa ciljem jačanja kvalitete njihovih programskih aktivnosti,
produkcija i koprodukcija umjetničkih djela,
izdavaštvo i suizdavaštvo različitih knjiga i publikacija,
stvaranje optimalnih uvjeta za kontinuirano prezentiranje amaterskih i visoko rangiranih kulturnih sadržaja i drugo.

SURADNJA

U provedbi svoje misije Ustanova prakticira i potiče suradnju sa:

Općinskim organom uprave;
Federalnim ministarstvom kulture i sporta;
Kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
Profesionalnim i amaterskim ansamblima umjetnika iz BiH, susjednih država i šire;
Pojedincima i udruženjima koji djeluju u oblasti kulture;
Fondacijama i nevladinim sektorom;
Javnim ustanovama, javnim i privatnim poduzećima;
Medijima i drugim subjektima.