Osnovne i Srednje škole – Velika Kladuša

Srednje škole – Velika Kladuša

Gimnazija

Gimnazija u Velikoj Kladuši je osnovana 1961. godine odlukom Skupštine općine. Dobila je naziv po narodnom heroju bivše Jugoslavije Toni Hrovatu. Svoj put u pravcu odgoja i obrazovanja mladih generacja, Gimnazija u Velikoj Kladuši, počela je školske 1961/62. godine sa dva odjeljenja prvog razreda, sastavljenih od 80 (osamdeset) učenika i kao takva je egzistirala sve do školske 1982/83. godine.

Reforme u obrazovanju na području nekadašnje Jugoslavije, koje su konačno izvršene 1980. godine, dovele su do ukidanja gimnazija u manjim i slabo razvijenim općinama, u koje je uvrštena i Velika Kladuša. Renomirane gimnazije ustupile su mjesto, u to vrijeme popularnom srednjem usmjerenom obrazovanju.

Zadnja  generacija gimnazijalaca upisana je školskoj 1979/80. godine. Te godine Gimnazija je preimenovana u SŠC «Tono Hrovat». Od 1991. godine, u sklopu Poljoprivredne škole u tadašnjem SŠC «Tono Hrovat», Gimnazija je ponovo počela sa radom. Status javne ustanove Gimnazija dobiva 21.08.1995. godine. 

Sjedište: Velika Kladuša

Broj telefona: 037-770-896

I Srednja škola

JU Prva srednja škola „Dr. Husein Džanić“ iz Velike Kladuše osnovana je odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona 1999. godine i upisana u registar srednjih škola Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te upisana u registar Kantonalnog suda. U ustanovi se obrazuju redovni učenici i vanredni polaznici za sva zanimanja za koja je škola upisana u registar verificiranih srednjih škola, a prema Nastavnom planu i programu, koji donosi Ministarstvo obrazovanja USK-a.

Djelatnost JU Prva srednja škola je srednjoškolsko obrazovanje mašinske, saobraćajne, drvoprerađivačke i elektrotehničke struke za zanimanja: tehničar drumskog saobraćaja, mašinski tehničar, mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje. vozač motornih vozila, plinski i vodoinstalater, instalater centralnog grijanja, automehaničar, mašin bravar, bravar, stolar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, metalostrugar, elektroinstalater, limar i zavarivač.

Sjedište: Velika Kladuša

Broj telefona: 037-770-043

II Srednja škola

Odlukom Vlade USK-a JU II srednja škola formirana je kao samostalna ustanova 04. februara 2000. godine.

Škola obrazuje sljedeće profile: ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, hemijski tehničar, prehrameni tehničar, poljoprivredni tehničar, trgovac, pekar, cvjećar-vrtlar, voćar-vinograd, poslovni sekretar, kuhar i tkač.

U skladu sa Rješenjem Kantonalnog ministarstva obrazovanja, Škola radi na reformi srednjeg stručnog obrazovanja po EU-VET Programu. U tehničkoj i stručnoj školi obrazuju se učenici u trajanju od četiri ili tri godine, po opće-obrazovnom programu i stručnom programu srednjeg obrazovanja na osnovama suvremene tehnologije.

Sjedište: Velika Kladuša

Broj telefona: 037-770-947

Osnovne škole – Velika Kladuša

Osnovno obrazovanje u općini Velika Kladuša se vrši u deset javnih ustanovama osnovnog obrazovanja. Školski sistem je organizovan u deset centralnih i dvadeset jednoj područnoj školi:

1. Prva osnovna škola

 • Centralna škola u Velikoj Kladuši
 • Područna škola u Šiljkovači (ne radi)
 • Područna škola u Polju

2. Osnovna škola „25. novembar“

 • Centralna škola u Velikoj Kladuši
 • Područna škola u Trnovima

3. Osnovna škola „Podzvizd“

 • Centralna škola u Podzvizdu
 • Područna škola u Rajnovcu
 • Područna škola u Ponikvama
 • Područna škola u Kumarici

4. Osnovna škola „Donja Vidovska“

 • Centralna škola u Donjoj Vidovskoj
 • Područna škola u Gornjoj Vidovskoj
 • Područna škola u Johovici

5. Osnovna škola „Todorovo“

 • Centralna škola u Todorovu
 • Područna škola u Vejincu
 • Područna škola u Golubovićima
 • Područna škola u T. Čelinji
 • Područna škola u Mrceljima

6. Osnovna škola „Fadil Bilal“

 • Centralna škola u Šumatcu
 • Područna škola u Kudićima

7. Osnovna škola „Sead Ćehić“

 • Centralna škola u Grahovu
 • Područna škola u Marjanovcu

8. Osnovna škola „Todorovska Slapnica“

 • Centralna škola u Tod. Slapnici
 • Područna škola u Donjoj Slapnici

9. Osnovna škola „1. mart“

 • Centralna škola u Vrnograču
 • Područna škola u Elezovićima
 • Područna škola u Glinici
 • Područna škola u Poljani (ne radi)
 • Područna škola u Šestanovcu
 • Područna škola u Gradini
 • Područna škola u Bos. Bojni (ne radi)

10. Osnovna škola „Crvarevac“

 • Centralna škola u Crvarevcu
 • Područna škola u Stabandži
 • Područna škola u Zborištu
 • Područna škola u Čaglici