Savjet za regulaciju saobraćaja

Djelokrug rada:

Savjet za regulaciju saobraćaja:

 • stalno prati stanje saobraćaja u Općini, kako u kretanju tako i u mirovanju,
 • prati provođenje propisa u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima radi predlaganja mjera za veću bezbjednost saobraćaja na području grada i Općine Velika Kladuša,
 • predlaže mjere za unapređenje opće bezbjednosti saobraćaja na putevima na području Općine Velika Kladuša, a posebno na gradskim ulicama,
 • ostvaruje potrebnu saradnju s ciljem potpune koordinacije rada svih organa i organizacija koje se bave prevozom i prvenstveno učestvuju u saobraćajnim djelatnostima,
 • predlaže nadležnim organima donošenje odluka o uređenju režima saobraćaja u naseljenim mjestima Općine Velika Kladuša,
 • predlaže nadležnim organima donošenje odluka za propisivanje zabrana, ograničenja i obaveza radi bezbijednosti saobraćaja u gradu i naseljenim mjestima Općine Velika Kladuša,
 • razmatra na zahtjev Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša i drugih nadležnih organa, akte organizacija i preduzeća koje usvaja i potvrđuje Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša,
 • daje stručna mišljenja na materijale koje razmatra Općinsko vijeće iz oblasti saobraćaja na području Općine Velika Kladuša,
 • učestvuje u pripremi programa, elaborata, informacija i projekata regulacije saobraćaja u gradu i na području Općine Velika Kladuša, te predlaže mjere za unapređenje bezbjednosti saobraćaja,
 • organizuje saobraćajno-vaspitne akcije (edukacija) i manifestacije u oblasti saobraćajne preventive,
 • organizira izdavanje i rasturanje vaspitnih publikacija i brošura,
 • razmatra i daje mišljenja, na zahtjev nadležnih organa ili po vlastitoj inicijativi, na nacrte zakona i drugih propisa kojima se regulišu pitanja od značaja za sigurnost saobraćaja
 • daje mišljenja i prijedloge o mjerama za tehničko unapređenje saobraćaja,
 • sarađuje sa organizacijama koje se bave informisanjem s ciljem blagovremenog, potpunog i objektivnog obavještavanja javnosti o mjerama za unapređenje sigurnosti saobraćaja na putevima,
 • vrši i druge aktivnosti u vezi sa unapređenjem bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Članovi Savjeta:

 1. Sulejman Silić, predsjednik Savjeta
 2. Elvira Abdić Jelenović zamjenica
 3. Dževad Duraković
 4. Bajro Hušidić
 5. Ibrahim Kajtezović
 6. Ismet Jušić
 7. Sabina Cerović-Duraković
 8. Dženan Kaldžija
 9. Armin Okanović
 10. Sanda Šertović