Meg projekat

Čime se projekat bavi?

Lokalni organi vlasti su nivoi vlasti koji su najlakše dostupni građanima, a također posjeduju i najveći razvojni potencijal. Općinske uprave su takođe i najdinamičniji akteri vlasti, koji su svjesni potrebe stvaranja boljih uslova života i pomoći u kreiranju radnih mjesta za svoje građane. Politički zastoji, kao i kompleksno ustavno uređenje u Bosni i Hercegovini (BiH), međutim, urotili su se da uspore tempo reformi, obeshrabre investiranje i pogoršaju rastuće socijalne nejednakosti.

Lokalne vlasti, kao ključne institucije koje pružaju osnovne javne usluge u BiH, nastavljaju da se suocčavaju sa nezadovoljstvom korisnika, pitanjima kvalitete usluga, te održivosti i pristupa, koji je posebno problematičan u ruralnim područjima. Trenutno, manje od 40%* stanovništva u zemlji ima priključke na javni sanitarni sistem, dok se 90%** od prikupljenih otpadnih voda pušta u vodotoke bez ikakvog tretmana, što rezultira ozbiljnim zagađenjima i prirodne vode i tla. Osim toga, većina vodovoda u zemlji nisu finansijski u potpunosti samoodrživi, što predstavlja dugoročni rizik na planu vodosnabdijevanja.

OPŠIRNIJE MOŽETE PROČITATI OVDJE