Projekat CEB II – Izgradnja stambene zgrade sa javnom kuhinjom

Šta je CEB II Projekat?

Cilj CEB II Projekta je zatvaranje svih kolektivnih centara u BiH i zbrinjavanje socijalno ugroženih osoba uglavnom kroz izgradnju stambenih jedinica.

Rječ je o Projektu koji se finansira kroz kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope te manjim dijelom kroz učešće entiteta, kantona i lokalnih vlasti. Kreditna sredstva iznose 6 miliona eura za teritoriju čitave BiH.

Projektom koordinira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Implementatori projekta su Federalno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske i Vlada Brčko distrikta BiH. Resorna kantonalna ministarstva i lokalne uprave su uključeni u realizaciju ovog projekta.

Podršku u implementaciji projekta daju UNHCR, CRS i Udruženje Vaša prava BiH.

Šta Velika Kladuša dobija projektom?

Velika Kladuša će dobiti na raspolaganje stambenu zgradu sa 20 stambenih jedinica i javnu kuhinju. Objekat je projektovan po izuzetno visokim arhitektonskim, građevinskim, ekološkim, estetskim i energetskim standardima i standardima za sprečavanje stvaranja barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Lokacija objekta je stambeno naselje Joše. Spratnost objekta je podrum, prizemlje i četiri etaže, odnosno ukupno šest etaže. Opremljen je liftom. Za stanovanje su predviđena četiri jednosobna, četiri jednoiposobna, četiri dvosobna stana i osam garsonjera. Površine stanova se kreću od 33 do 62 m². Za svaki stan je predviđena i ostava od 5 m² u podrumu objekta, te dvije zajedničke priručne ostave od po 10 m² u prizemlju.

Finansijsko učešće?

Ukupna vrijednost Projekta u Velikoj Kladuši iznosi oko 730 000 € odnosno oko 1 400 000 KM i predstavlja jedan od najvećih i najvrijednijih državnih projekata implementiranih u Velikoj Kladuši.

Učešće CEB-a iznosi 577 000 € ili oko 1 125 000 KM i podrazumjeva građevinske radove, priključak na elektrodistributivnu mrežu i osnovni namještaj za stambene jedinice.

Općina Velika Kladuša učestvuje sa oko 150 000 € odnosno oko 290 000 KM i podrazumjeva obezbjeđenje građevinske parcele, izradu i reviziju projektne dokumentacije, obezbjeđenje priključaka na infrastrukturu (vodovodnu, kanalizacionu i telekomunikacionu mrežu), i nadzor nad izvođenjem građevinskih radova.

Realizacija projekta u Velikoj Kladuši?

Nakon apliciranja na Javni poziv Federalnog ministrstva za raseljene osobe i izbjeglice za učešće u Projektu i ispunjavanja uslova Velika Kladuša se našla na listi općina kojima je odobreno učešće u Projektu. Općinsko vijeće općine Velika Kladuša je na sjednici održanoj 06.03.2017. godine usvojilo neophodne odluke vezano za socijalno stanovanje i ovaj Projekat.

Izvršena je identifikacija i verifikacija potencijalnih korisnika od Federalnog ministarstva uz stroga pravila kao i sistem bodovanja. Projektni prioritet su bili korisnici finansijskih sredstava za alternativni smještaj koja ostvaruju preko resornog kantonalnog ministarstva, zatim šehidske porodice i porodice civilnih žrtava rata, zatim porodice sa više djece, te stare osobe bez rodbinskog staranja, uz ispunjavanje opštih uslova koji podrazumjeva da su korisnici nekog od vidova alternativnog smještaja, da nisu bili korisnici donacija za izgradnju objekta, te da nisu vlasnici ili suvlasnici stambenog objekta.

Potpisan je Sporazuma o saradnji na sprovođenju Projekta CEB II u Općini Velika Kladuša oktobru 2017. godine čiji je sastavni dio i troškovnik kojim su definisana finansijska ulaganja Općine Velika Kladuša i CEB-a čime se zvanično i ušlo u implementaciju Projekta CEB II u Općini Velika Kladuša. Potpisnici su Federalno ministrastvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK i Općina Velika Kladuša.

Izabrana je građevinske parcele na kojoj će se graditi objekat, izrađen je Elaborat o vrijednosti zemljišta i Elaborat o geološkim istraživanjima, izrađen je Projektni zadatak, putem javnih nabavki izabran je Projektant, izrađen je Idejni projekat, donešena je Urbanističke saglasnosti, izrađen je Glavni projekat i izdato Odobrenje za građenje.

Koji je sledeći korak za nastavak projekta?

U martu 2019. godine Federalno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice započinje proces Javnih nabavki za izvođenje radova i izbor izvođača radova. Nakon čega će započeti izgradnja samog objekta. Osim finansiranja izgradnje objekta, Federalno ministrstvo se obavezalo Sporazumom da finansira i priključak objekta na elektrodistributivnu mrežu i da nabavi osnovne komade namještaja za stambene jedinice.

Obaveze Općine Velika Kladuša do kraja Projekta?

Općina Velika Kladuša se obavezala da će vršiti nadzor nad izvođenjem građevinskih radova, finansiranje priključaka na vodovodnu, kanalizacionu i telekomunikacijsku mrežu, tehnički prijem objekta, uknjižbu objekta u zemljišne knjige i konačno preuzimanje objekta na upravljanje i održavanje.

Aktivnosti