I.N.G.R.I.D. – Razvoj energetski efikasnih održivih mreža gradova i općina u prekograničnom području
(Development of energy efficiency sustainable network of cities and municipalities in cross bordes area)

O projektu

Projekt HR-BA-ME339 naziva „Razvoj energetski učinkovitih mreža gradova i općina u prekograničnom području“, akronima I.N.G.R.I.D., nastao je kao plod suradnje između četiri jedinice lokalne samouprave, odnosno četiri prekogranična partnera. Glavni ili vodeći partner na projektu je Općina Krnjak iz Republike Hrvatske, dok su partneri na projektu Općina Velika Kladuša iz Bosne i Hercegovine, Glavni Grad Podgorica iz Crne Gore te Grad Hrvatska Kostajnica iz Republike Hrvatske.

Projekt se provodi u okviru druge prioritetne osi Programa IPA CBC Interreg HR-BA-ME 2014.-2020., specifičnog cilja 2.2. koji za cilj ima promociju iskorištavanje obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnosti.

Ciljevi projekta

Opći cilj projekta je dugoročna promidžba mjera energetske efikasnosti te obnovljivih izvora energije kroz tri mala pilot projekta u općinama Krnjak i Velika Kladuša te Glavnom gradu Podgorici, kao i podići svijest opće populacije i ciljanih skupina projekta u prekograničnom području kroz edukacije i kampanja na društvenim mrežama o razvoju energetske održivosti, koja uključuje i snažnije korištenje mjera za podizanje energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u svakodnevnom životu.

Osim općeg cilja, projekt ima svoje specifične ciljeve. Projektom će se uspostaviti dodatni energetski kapaciteti iz obnovljivih izvora energije od 0,57 MW provedbom tri pilot projekta koji uključuju postavljanje solarnih panela i peći na pelet čime će se promovirati obnovljivi izvori energije u lokalnim sredinama. Energetske mjere efikasnosti i obnovljivi izvori energije će putem edukacije za 30 školskih nastavnika/profesora i izradom edukacijskog materijala prodrijeti u nacionalne obrazovne sustave projektnih partnera, a putem edukacije za 20 arhitekata i 50 predstavnika građevinskih tvrtki u građevinski sektor.

Uz provedbu pilot projekata, projekt će rezultirati izradom energetske studije sa studijom slučaja, uspostavom četiri energetska info ureda, pridobivanjem energetske dokumentacije za javne zgrade u Glavnom gradu Podgorici, energetskih pregleda i certifikata za javne zgrade u Općini Velika Kladuša te potpisivanjem Zajedničke deklaracije.

Izvor financiranja

Ukupna vrijednost projekta je 935.870,15 EUR od čega je stopa sufinanciranja iz EFRR i IPA II fondova Europske unije 85%, odnosno 795.489,61 EUR dok je učešće partnera 15% ili 140.380,54 EUR.

Trajanje projekta: 15/02/2020 – 14/04/2022

Kalkulator uštede energije

Partneri

Općina Krnjak
Općina Velika Kladuša
Grad Hrvatska Kostajnica
Glavni grad Podgorica

Galerija

Kontakt

Koordinator projekta: Elvedin Miljković dipl.ecc
E-mail: elvedin.miljkovic@gmail.com

Telefon: +387 (0)61 742 337
Web: www.velikakladusa.gov.ba

EE info ured

Kontakt osoba: Aida Kajtezović, MA dipl.ing.arh.
E-mail: eeinfo-ured@velikakladusa.gov.ba

Telefon: Telefon: +387 (0)37 770 030
Web: www.velikakladusa.gov.ba

Pretraga stranice

Najaktualnije vijesti

Događanja

EE info ured

Publikacije

Ova je mrežna (web) pod stranica proizvedena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove mrežne (web)  pod stranice isključiva je odgovornost Općine Velika Kladuša i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije.