Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata

Služba se sastoji od dva odsjeka:

  1. Odsjek za poduzetništvo i lokalni razvoj i,
  2. Odsjek za pripremu i implementaciju projekata.


Djelokrug poslova Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata:

  1. Provođenje zakona i propisa nadležnih organa i institucija BiH, Federacije BiH, Unsko – sanskog kantona i Općine iz oblasti finansija, poduzetništva i lokalnog ekonomskog razvoja,
  2. Izradu vizije i Strategije razvoja Općine,
  3. Predlaganje mjera za unapređenje partnerskih odnosa između javnog i privatnog sektora,
  4. Izradu ekonomskih analiza iz oblasti poduzetništva, obnove i razvoja,
  5. Pripremu programa razvoja općine, programa izgradnje infrastrukture i drugih objekata,
  6. Praćenje privrednih kretanja i ostvarenje neposrednih kontakata sa poduzetnicima i predlaganje mjera za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta,
  7. Poduzimanje mjera iz nadležnosti općine u vezi sa razvojem, podsticajem i zaštitom poljoprivrednog zemljišta,
  8. Obavljanje i drugih poslova u vezi sa poduzetništvom, lokalnim razvojem i finansijama.

Broj državnih službenika i namještenika raspoređenih na poslovima i radnim zadacima u okviru Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i implementaciju projekata je 8.

Kontakt informacije odsjeka:

Odsjek za poduzetništvo i lokalni razvoj
Azra Tahirović, dipl. pravnik

E-mail: azra.tahirovic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 775 315; Lokal: 22;

 

Odsjek za pripremu i implementaciju projekata
Elvedin Miljkovic, dipl.ecc.

E-mail: elvedin.miljkovic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 232;