Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Služba se sastoji od četiri odsjeka:

 1. Odsjek za upravu,
 2. Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove,
 3. Odsjek za informatiku i IT, i
 4. Odsjek za poslove i rad Općinskog vijeća.


Djelokrug poslova Službe za upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove:

 1. Provođenje zakona i drugih propisa nadležnih organa institucija BiH, FBiH, Unsko – sanskog kantona i Općine iz oblasti uprave, ljudskih resursa i društvenih djelatnosti,
 2. Prijem zahtjeva građana, privrednih subjekata i drugih,
 3. Poslove pisarnice, prijemne kancelarije i arhive,
 4. Zajedničke poslove za općinske službe Vijeća i Općinskog načelnika,
 5. Poslove društvenih djelatnosti, školstvo i saradnja sa nevladinim organizacijama,
 6. Poslove informatike odnosno IT,
 7. Matične evidencije,
 8. Obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti i poslove koji ne spadaju u nadležnost drugih službi i poslove po nalogu Općinskog načelnika.


Broj državnih službenika i namještenika raspoređenih na poslovima i radnim zadacima u okviru Službe za upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove je 32.

Jasmin Šahinović, mag.pol.

Rukovodilac službe
E-mail: jasmin.sahinovic@velikakladusa.gov.ba Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 127

Kontakt informacije odsjeka:

Odsjek za upravu
Hilmija Smlatić

E-mail: hilmija.smlatic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 437; Lokal: 231;

 

Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove
Jasmin Šahinović

E-mail: jasmin.sahinovic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 127;

 

Odsjek za informatiku i IT
Nermin Mašinović, dipl.inf.

E-mail: nermin.masinovic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 29;

 

Odsjek za poslove i rad Općinskog vijeća
Alen Didović

E-mail: alen.didovic@velikakladusa.gov.ba
Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 206;