Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke

Služba za finansije, računovodstvo i javne nabavke organizirana je kroz dva odsjeka i to:

 1. Odsjek za budžet i trezor i
 2. Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor.

U Službi za finansije, obavljaju se slijedeći poslovi:

 1. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta,
 2. Priprema i provođenje javne rasprave o nacrtu odluke o budžetu,
 3. Izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta iz oblasti finansija,
 4. Obračun plata i drugih primanja uposlenika Općinskog organa uprave, Općinskog pravobranilaštva i Općinskih vijećnika,
 5. Vršenje uplata po svim osnovama za Općinu i Općinsko pravobranilaštvo,
 6. Vođenje propisanih poreskih evidencija, obračun i uplata poreza,
 7. Vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja za Općinski organ uprave i izdvojene račune istog,
 8. Provođenje procedura javnih nabavki,
 9. Izrada periodičnih izvještaja kao i godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta Općine, te dostavljanje istih nadležnim tijelima.
 10. Vođenje evidencije, praćenje i izvještavanje Općinskog načelnika i resornih službi o ostvarenim prihodima i rashodima, te predlaganje mjera za poboljšanu naplatu i namjensko trošenje budžetskih sredstava;
 11. Vršenje drugih poslova koji su Zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost službe.

Sebila Dervić Melkić

Rukovodilac službe
E-mail: sebila.dervic@velikakladusa.gov.ba Telefon: +387 37 770 030; Lokal: 215

Ostali uposlenici službe:

Kontakt telefon: 037/770-030, lokal: 117, 222, 126

E-mail adrese:

mirela.mujkic@velikakladusa.gov.ba, senada.bronja@velikakladusa.gov.ba, sulte.pajazetovic@velikakladusa.gov.ba , samir.rekic@velikakladusa.gov.ba i fatima.didovic@velikakladusa.gov.ba