Obavijest vlasnicima reklamnih panoa fizičkih i pravnih lica, koji su prestali s obavljanjem registrirane djelatnosti na području Općine Velika Kladuša

Služba za inspekcijske poslove Općine Velika Kladuša je izvršila inspekcijski nadzor po pitanju postojećih reklamnih panoa, fizičkih i pravnih lica, koji su prestali s obavljanjem registrirane djelatnosti na području Općine Velika Kladuša te bespravno postavljenih reklamnih panoa fizičkih i pravnih lica.

Postavljanje reklamnih panoa i drugih propagandnih sadržaja uređeno je Odlukom o komunalnom redu, kojom je, između ostalog, jasno definirano da je po prestanku rada ili preseljenja u drugu poslovnu prostoriju, oglašivač reklamnog natpisa dužan da ih ukloni u roku od 15 dana od dana prestanka poslovanja, i to na način da površinu na kojoj je postavljen reklamni pano dovede u prvobitno stanje. Istom odlukom je definirano da se i svi protivpravno postavljeni predmeti na javnim površinama moraju ukoniti.

Stim u vezi, pozivaju se vlasnici čije su firme prestale s obavljanem djelatnosti, te fizičkih i pravnih lica koja ne posjeduju odobrenje nadležne općinske službe za postavljanje reklamnih panoa, da najkasnije do 30.04.2018. godine uklone reklamne panoe sa javnih i drugih površina.

U suprotnom, njihovo će uklanjanje izvršiti Služba za inspekcijske poslove putem drugog lica o trošku i na rizik vlasnika panoa.

Vlasnici, odnosno korisnici, navedenih reklamnih panoa za sva dodatna pojašnjenja mogu se obratiti Službi za inspekcijske poslove Općine Velika Kladuša.

Po ovlaštenju Općinskog načelnika

Komunalno-vodni inspektor
Silić Sulejman, mag.ing.aedif.

Slijedeći članak