Službeni glasnik 9/19

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluge „Izrada osnovnih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja (Procjena ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja i Program razvoja zaštite i spašavanja) …………………………… 1
     
2. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku nagrada za učesnike manifestacije „Općinske sportske igre 2019“…………………………………………… 1
     
3. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga vatrometa i specijalnih efekata ……………………………………………………………………………. 1
     
4. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga bine, ozvučenja i rasvjete …………………………………………………………………………………………… 2
     
5. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga radova sanacije klizišta na dijelu lokalnog puta Todorovo- Todorovska Čelinja …………………… 2
     
6. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija u vlasništvu Općine Velika Kladuša 2
     
7. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga najma režije zvuka, pozornice i rasvjete povodom manifestacije Kladuško ljeto 2019. …………. 3
     
8. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga najma natkrova, rasvjete i led ekrana povodom manifestacije Kladuško ljeto 2019……………….. 3
     
9. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga „live-streaminga“ (uživo-digitalnog prenosa slike i tona) ………………………………………………. 3
     
10. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za dostavljanje ponuda za nabavku radova sanacije dijela odvodnog kanala u MZ Polje ………………………………….. 4
     
11. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku Direktnim sporazumom za dostavljanje ponuda za izvođenje radova uklanjanja pomoćnog objekta garaže, šupe i odvoz građevinskog šuta na deponiju ……………………………………………… 4
     
12. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku  i ugradnju mjenjača Vtrogasnog teretnog motornog vozila STEYR ………………………………………….. 4
     
13. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluge popravke diferencijala na Vatrogasnom teretnom motornom vozilu STEYR ……………… 4
     
14. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga Nadzora nad radovima po direktnim sporazumima 2019. ……………………………………….. 5
     
15. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga nadzora radova rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Dabravine-Polje ………………. 5
     
16. Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama za pružanje usluge Studijskog putovanja u implementaciji projekta „Zaštita i promocija kestena“ –Kesten u okviru programa IPA Interreg prekogranična saradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 ……………………………………………………………………………………………….. 5
     
17. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluge Studijskog putovanja u implementaciji projekta „Zaštita i promocija kestena“ –Kesten u okviru programa IPA Interreg prekogranična saradnja Hrvatska-BiH-Crna Gora …………………………….. 5
     
18. Odluka o prenosu vlasništva ……………………………………………………………………………….. 6
     
19. Odluka o vršenju video nadzora objekata i prostorija Općine Velika Kladuša …………… 7
     
20. Pravilnik o videonadzornom sistemu u Jedinstvenom organu uprave Općine Velika Kladuša ……………………………………………………………………………………………………………. 8
     
21. Rješenje o ovlaštenju – Hašić Emira …………………………………………………………………….. 10
     
22. Rješenje o ovlaštenju – Murić Ekrem …………………………………………………………………… 10
     
23. Rješenje o ovlaštenju – Odobašić Nermin …………………………………………………………….. 10
     
24. Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Šahinović Jasmin  …………… 11
     
25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

 

39.

 

40.         

Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Tahirović Azra ……………….

 

Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Mujkić Rekić Mirela ……….

 

Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Bronja Senada ………………..

 

Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Didović Alen …………………..

 

Rješenje o ovlaštenju – Libić Elvira ………………………………………………………………………

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Aladin Ćerimović ………………

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Senad Okanović ……………….

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Ismet Hušidić ……………………

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Husein Delić …………………….

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Hasan Galijašević ……………..

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Refik Tabaković ………………..

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Ervin Abdić ………………………

 

Rješenje o ovlaštenju – Silić Sulejman …………………………………………………………………..

 

Rješenje o ovlaštenju – Jasmin Šahinović ………………………………………………………………

 

Rješenje o ovlaštenju – Omeragić Arijana ……………………………………………………………..

 

Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša ……………………….

11

 

12

 

12

 

13

 

13

 

13

 

14

 

14

 

14

 

15

 

15

 

16

 

16-18

 

18

 

20

 

20-49