Službeni glasnik 9/19

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

1.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluge „Izrada osnovnih planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja (Procjena ugroženosti, Plan zaštite i spašavanja i Program razvoja zaštite i spašavanja) ……………………………1
   
2.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku nagrada za učesnike manifestacije „Općinske sportske igre 2019“……………………………………………1
   
3.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga vatrometa i specijalnih efekata …………………………………………………………………………….1
   
4.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga bine, ozvučenja i rasvjete ……………………………………………………………………………………………2
   
5.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga radova sanacije klizišta na dijelu lokalnog puta Todorovo- Todorovska Čelinja ……………………2
   
6.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija u vlasništvu Općine Velika Kladuša 2
   
7.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga najma režije zvuka, pozornice i rasvjete povodom manifestacije Kladuško ljeto 2019. ………….3
   
8.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga najma natkrova, rasvjete i led ekrana povodom manifestacije Kladuško ljeto 2019………………..3
   
9.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga „live-streaminga“ (uživo-digitalnog prenosa slike i tona) ……………………………………………….3
   
10.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za dostavljanje ponuda za nabavku radova sanacije dijela odvodnog kanala u MZ Polje …………………………………..4
   
11.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku Direktnim sporazumom za dostavljanje ponuda za izvođenje radova uklanjanja pomoćnog objekta garaže, šupe i odvoz građevinskog šuta na deponiju ………………………………………………4
   
12.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku  i ugradnju mjenjača Vtrogasnog teretnog motornog vozila STEYR …………………………………………..4
   
13.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluge popravke diferencijala na Vatrogasnom teretnom motornom vozilu STEYR ………………4
   
14.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga Nadzora nad radovima po direktnim sporazumima 2019. ………………………………………..5
   
15.Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku usluga nadzora radova rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Dabravine-Polje ……………….5
   
16.Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama za pružanje usluge Studijskog putovanja u implementaciji projekta „Zaštita i promocija kestena“ –Kesten u okviru programa IPA Interreg prekogranična saradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 ………………………………………………………………………………………………..5
   
17.Odluke o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluge Studijskog putovanja u implementaciji projekta „Zaštita i promocija kestena“ –Kesten u okviru programa IPA Interreg prekogranična saradnja Hrvatska-BiH-Crna Gora ……………………………..5
   
18.Odluka o prenosu vlasništva ………………………………………………………………………………..6
   
19.Odluka o vršenju video nadzora objekata i prostorija Općine Velika Kladuša …………… 7
   
20. Pravilnik o videonadzornom sistemu u Jedinstvenom organu uprave Općine Velika Kladuša …………………………………………………………………………………………………………….8
   
21.Rješenje o ovlaštenju – Hašić Emira ……………………………………………………………………..10
   
22.Rješenje o ovlaštenju – Murić Ekrem ……………………………………………………………………10
   
23.Rješenje o ovlaštenju – Odobašić Nermin ……………………………………………………………..10
   
24.Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Šahinović Jasmin  ……………11
   
25.

 

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

31.

 

32.

 

33.

 

34.

 

35.

 

36.

 

37.

 

38.

 

39.

 

40.         

Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Tahirović Azra ……………….

 

Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Mujkić Rekić Mirela ……….

 

Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Bronja Senada ………………..

 

Rješenje o prestanku prava na isplatu dodatka na plaću  – Didović Alen …………………..

 

Rješenje o ovlaštenju – Libić Elvira ………………………………………………………………………

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Aladin Ćerimović ………………

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Senad Okanović ……………….

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Ismet Hušidić ……………………

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Husein Delić …………………….

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Hasan Galijašević ……………..

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Refik Tabaković ………………..

 

Rješenje o imenovanju savjetnika Općinskog načelnika – Ervin Abdić ………………………

 

Rješenje o ovlaštenju – Silić Sulejman …………………………………………………………………..

 

Rješenje o ovlaštenju – Jasmin Šahinović ………………………………………………………………

 

Rješenje o ovlaštenju – Omeragić Arijana ……………………………………………………………..

 

Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša ……………………….

11

 

12

 

12

 

13

 

13

 

13

 

14

 

14

 

14

 

15

 

15

 

16

 

16-18

 

18

 

20

 

20-49