Službeni glasnik 8/22

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKI  NAČELNIK

   
  1. Pravilnik o plaćama i naknadama uposlenika u Jedinstvenom općinskom organu uprave……………………..  

1

  2. Odluka o rashodovanju stalnog sredstva (frižider)………………………..………………………………………………… 7
 
  3. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za prijem državnog službenika  u radni odnos na određeno vrijeme  u Općini Velika Kladuša………………………………………………………………………  

7

 
  4. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za organizaciju manifestacije „KLADUŠKI DANI POLJOPRIVREDE 2022“……………………………….………………………………………………………….. 7
 
  5. Rješenje o odobravanju naknade Libić Elviri za rad na biračkim spiskovima ………….……………………. 8
 
6. Zaključci o isplati sredstava sa budžeta Općine Velika Kladuša ……………………………………………………… 8-40