Službeni glasnik 7/2023

S  A  D  R  Ž  A  J 

 OPĆINSKI  NAČELNIK 

 

  1. Presuda Ustavnog suda Federacije BiH …………………………………………………………………………………………. 1
   2. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša……………………………………………………………………………………………. 11 
  3. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša………………………………………………. 14-17