Službeni glasnik 7/2021

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Polje 1 Nova) 1
2. Zaključak o dostavljanju katastarskog plana uz prijedloge
odluka o javnom interesu
1
3. Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj 2020/2021. godini 2
4. Zaključak o neusvajanju prijedloga Odluke o financijskim izvještajima i periodični Izvještaj o izvršenju budžeta za period 01.01-31.03.2021. godine 2
5. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u osnovnim školama na području Općine Velika Kladuša u 2020. godini 2
6. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u srednjim školama na području Općine Velika Kladuša u 2020. godini 3
7. Zaključak o prihvatanju Informacije o organizaciji i funkcionisanju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola u 2020. godini 3
8. Zaključak o neusvajanju Programa rada Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša za 2021. godinu 3
9. Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Komisije za obrazovanje, kulturu i sport Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša za 2021. godinu 3
10. Zaključak o potvrđivanju Zaključka Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša broj: 01-04-175/21 od 29.04.2021. godine 4
   
   
OPĆINSKI NAČELNIK  
   
   
11. Rješenje o imenovanju Komisije za praćenje rada zimske službe 4
12. Pravilnik o korištenju informatičke opreme u vlasništvu Općine Velika Kladuša 4
13. Pravilnik o rashodovanju i likvidaciji stalnih sredstava 5
14. Zaključak o isplati troškova kirije 6-11
15. Zaključci o isplati sredstava iz budžeta. 11-16