Službeni glasnik 7/2020

S A D R Ž A J

(„Službeni glasnik“, broj: 7/2020, od 10.09.2020.)

  OPĆINSKI NAČELNIK  
   
1. Statut JP Radio televizija Velika Kladuša doo Velika Kladuša (Prečišćeni tekst) 1
   
2. Odluka o obavezi JKUP „Komunalije“ doo Velika Kladuša da izvrši uknjižavanje hidraulične prese i perforatora u svojim poslovnim knjigama   8
   
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša 9
   
4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša 9
   
5. Pravilnik o sufinansiranju poljetne sjetve na području općine Velika Kladuša u 2020. godini 9
   
6. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (asfalt. puta Ćufurovići-Golubovići-Tod. Slapnica) 10
   
7. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (asfalt. puta Kriva bukva-Žujani) 11
   
8. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (asfalt. puta Tod.Slapnica-Nuhanovići-Mašići) 11
   
9. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (asfalt. puta Marjanovac-Mašića korito-Ćufuri) 11
   
10. Odluka o poretanju postupka javne nabavke ( zaštitne opreme i sredstava za Covid 19) 12
   
11. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (izrada završnih računa za 13 Mjesnih zajednica) 12
   
12. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (naprtnjača za vodu za šumsko gašenje požara i metlanica 13
   
13. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (izrada idejnog projekta Vatrogasnog doma sa pratećim sadržajem 13
   
14. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (asfalt. puta Vejinac-Varmarsko selo) 13
   
15. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (pripremanje i posluživanje hrane i pića povodom svečanosti obilježavanja „Dana Općine“) 14
   
16. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (paketa roba-namirnica za pomoć i brigu za zdravlje i sigurnost građana) 14
   
17. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (dodatnih paketa roba-namirnica za pomoć i brigu za zdravlje i sigurnost građana) 15
   
18. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (dostavljanje ponude za izvođenje radova rekonstrukcije mosta u Šumatcu „Korin most“) 16
   
19. Odluka o poretanju postupka javne nabavke (izrada Glavnog projekta konzervatorsko, restauratorskih radova na Starom gradu Podzvizd) 16
   
20. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju projektnog tima za projekat I.N.G.R.I.D 16
   
21. Rješenje o ovlaštenju državnog službenika Tahirović Azre 17
   
22. Rješenje o ovlaštenju državnog službenika Tahirović Azre 17
   
23. Rješenje o ovlaštenju državnog službenika Šehić Senada 17
   
24. Rješenje o ovlaštenju državnog službenika Tahirović Azre 18
   
25. Rješenje o ovlaštenju državnog službenika Tahirović Azre 18
   
26. Rješenje o ukidanju Rješenja o ovlaštenju Općinskog načelnika (državn.službenik Silić Sulejman) 19
   
27. Ovlaštenje zamjenika Općinskog načelnika (Sabina Mehadžić Bašić, Arijana Omeragić i Ervin Abdić) 19
   
28. Ovlaštenje zamjenika Općinskog načelnika (Jasmin Šahinović) 19
   
29. Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općinskog organa uprave 20-45