Službeni glasnik 6/2023

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKI  NAČELNIK

  1. Odluka o  aktiviranju investicije x 2 …………………………………………………………………………………………………………….. 1
   2. Rješenje o odobrenju dodatka na platu…………………………………………………………………………………………………………… 1
  3. Rješenju o imen Komisije za ocjenjivanje izložbenih grla stoke na manifestaciji „Kladuški dani poljoprivrede 2023“.. 2
   
  4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
     
5. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša……………………………………………… 4-25