Službeni glasnik 6/2021

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

 1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa  (Ponikve 5) 1
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa  (Šumatac 6) 5
3. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom neposrednom pogodbom (Keserović Hašim) 6
4. Odluka o određivanju naziva trgova, naselja i ulica u Velikoj Kladuši 7
  5. Odluku o promjeni granica između naseljenih mjesta Rajnovac, Poljana, Elezovići i Grabovac 11
6. Odluka o prodaji garaža u vlasništvu Općine Velika Kladuša neposrednom pogodbom 11
7. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa (Mrcelji 1) 12
8.      Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o formiranju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku davanja urbanističke saglasnosti  12
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stipendiranju studenata u akademskoj 2019/20. godini  13
10. Zaključak o usvajanju Izvještaja Izvještaj o radu i financijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Velika Kladuša za 2020. godinu 13
11. Zaključak o ne usvajanju Programa rada i financijski plan JU „Centar za socijalni rad“ Velika Kladuša za 2021. godinu 13
 12. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša za 2020. godinu 14
  OPĆINSKI NAČELNIK    
13.  Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa  jedinstvenog računa trezora Općine 14
14.      Zaključci o dodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša 16-26