Službeni glasnik 6/2020

SADRŽAJ

Službeni glasnik“, broj: 6/2020, od 31.08.2020.)

 

  OPĆINSKO VIJEĆE  
   
1. Pravilnik o sufinansiranju proljetne sjetve na području općine Velika Kladuša u 2020. godini 1
   
2. Zaključak o dostavljanju Izvještaja o radu Komisije sa terena po završetku isplate sredstava u skladu sa Pravilnikom 2
     
3. Zaključak o objavljivanju na web stranici Općine Velika Kladuša lista krajnjih korisnika Programa pokretanja proljetne sjetve u 2020. godini 2
     
4. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja 2
     
5. Odluka o imenovanju Komisije za žalbe 3
     
6. Odluka o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta 3
     
7. Odluka o imenovanju Komisije za Statut i propise 3
     
8. Odluka o imenovanju Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge 4
     
9. Odluka o imenovanju Komisije za obrazovanje, kulturu i sport 4
     
10. Odluka o imenovanju Komisije za pitanja mladih 5
     
11. Odluka o imenovanju Komisije za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju 5
     
12. Odluka o imenovnju Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova 5
     
13. Odluka o imenovanju Komisije za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja 6
     
14. Odluka o imenovanju Etičkog odbora 6