Službeni glasnik 5/2020

 

S A D R Ž A J

  USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  
   
1. Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-12/20 od 01.07.2020. 1
   
   
  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA KLADUŠA  
   
 
2. Budžet Općine Velika Kladuša za 2020. godinu 12
   
3. Odluka o izvršenju budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu 39