Službeni glasnik 5/2020

 

S A D R Ž A J

 USTAVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 
  
1.Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-12/20 od 01.07.2020.1
  
  
 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKA KLADUŠA 
  
 
2.Budžet Općine Velika Kladuša za 2020. godinu12
  
3.Odluka o izvršenju budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu39