Službeni glasnik 4/2020

 

S  A  D  R  Ž  A  J

 

1.Budžet Općine Velika Kladuša za 2020. godinu………………………………………………1
2.Odluka o izvršenju Budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu………………..25