Službeni glasnik 4/2020

 

S  A  D  R  Ž  A  J

 

1. Budžet Općine Velika Kladuša za 2020. godinu……………………………………………… 1
2. Odluka o izvršenju Budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu……………….. 25