Službeni glasnik 3/2021

S A D R Ž A J

Službenog glasnika, broj: 3/2021, od 09.03.2021. godine
(II redovna sjednica Općinskog vijeća)

OPĆINSKO VIJEĆE 

1. Zaključak o prihvatanju i upućivanju u javnu raspravu Nacrta Budžeta općine Velika Kladuša za 2021. godinu 1
   
2. Zaključak o prihvatanju i upućivanju u javnu raspravu Nacrta Odluke o izvršavanju budžeta općine Velika Kladuša za 2021. godinu  1
   
3. Zaključak o prihvatanju i upućivanju u javnu raspravu Nacrta Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu 1
   
   
  OPĆINSKI NAČELNIK  
   
1. Rješenje o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade Prostornog plana Općine Velika Kladuša, Urbanističkog plana Velika Kladuša, te izrade ili izrade, izmjena i dopuna drugih dokumenata prostornog uređenja (zoning planovi, regulacioni planovi i urbanistički projekti) na području Općine Velika Kladuša 2
   
2. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012.-2032. godina 3