Službeni glasnik 3/2020

 

S A D R Ž A J

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 
   
1. Odluka o stavljanju u funkciju i korištenje sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade ……………….. 1
     
2. Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog „pojave bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) i trenutne epidemiološke situacije na području Općine Velika Kladuša ……………………………………….. 1
     
3. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom, za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU OŠ „Podzvizd“ Općina Velika Kladuša …………………………………………………………. 2
     
4. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom, za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU OŠ „1. Mart“ Vrnograč Općina Velika Kladuša ……………………………………………… 2
     
5. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom, za nabavku usluge vanlinijskog 3
  prijevoza učenika JU OŠ „Fadil Bilal“ Šumatac Općina Velika Kladuša ……………………………………………  
6. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za zdravlje i zaštitu na radu na izgradnji objekta u Velikoj Kladuši u okviru Projekta CEB II ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
     
7. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom za nabavku radova izvedbe ulične rasvjete u naselju Križ, MZ Velika Kladuša …………………………………………………………………………………… 3
     
8. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom za nabavku usluga najma pozornice povodm svečanosti obilježavanja „Dana Općine Velika Kladuša 23. februar“ ……………………. 4
     
9. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom za nabavku radova izvedbe ulične rasvjete u naselju Rajnovac, MZ Podzvizd …………………………………………………………………………………….. 4
     
10. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom za nabavku usluga režije zvuka povodm svečanosti obilježavanja „Dana Općine Velika Kladuša 23. februar“ …………………………………. 4
     
11. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuku posebnog materijala (crijeva za vodu, nadzemni hidrantski nastavak i ključ za pustanje vode), za potrebe Vatrogasne jedinice Općine Velika Kladuša  ….. 5
     
12. Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Vijinac-Varmarsko selo“ …………………………………………………………….. 5
     
13. Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Ćufurovići-Golubovići-Todorovska Slapnica“  ……………………………….. 5
     
14. Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Todorovska Slapnica-Nuhanovići-Mašići“ ……………………………………. 6
     
15. Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Marjanovac-Mašića potok-Ćufuri“ ………………………………………………. 6
     
16. Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Kriva bukva-Žujani“  …………………………………………………………………. 6
     
17. Rješenje o ovlaštenju Senada Okanovića da može obavljati i potpisivati u ime Općinskog načelnika, koji je odsutan i spriječen zbog epidemiološke krize izazvane koronavirusom …………………………………………. 7
     
18. Rješenje o ovlaštenju Jušić Suade da vrši poslove matičara u MU Vrnograč do povratka  Ismeta Kuduzovića sa godišnjeg odmora ………………………………………………………………………………………………… 7
     
19. Rješenje o ovlaštenju Hašić Emire da vrši poslove matičara u MU Zborište do povratka  Ismeta Kuduzovića sa godišnjeg odmora …………………………………………………………………………………………………. 7
     
20. Zaključak o imenovanju Silić Sulejmana za voditelja svih postupaka građenja za objekte ćiji je investitor Općina Velika Kladuša ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
     
21. Zaključak o dodjeli i splati sredstava iz Budžeta Općine Velika Kladuša ………………………………………….. 8-13