Službeni glasnik 3/2020

 

S A D R Ž A J

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 
  
1.Odluka o stavljanju u funkciju i korištenje sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade ………………..1
   
2.Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće zbog „pojave bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19) i trenutne epidemiološke situacije na području Općine Velika Kladuša ………………………………………..1
   
3.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom, za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU OŠ „Podzvizd“ Općina Velika Kladuša ………………………………………………………….2
   
4.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom, za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU OŠ „1. Mart“ Vrnograč Općina Velika Kladuša ………………………………………………2
   
5.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom, za nabavku usluge vanlinijskog3
 prijevoza učenika JU OŠ „Fadil Bilal“ Šumatac Općina Velika Kladuša …………………………………………… 
6.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Konkurentskog zahtjeva za nabavku usluga vršenja stručnog nadzora i koordinatora za zdravlje i zaštitu na radu na izgradnji objekta u Velikoj Kladuši u okviru Projekta CEB II ………………………………………………………………………………………………………………..3
   
7.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom za nabavku radova izvedbe ulične rasvjete u naselju Križ, MZ Velika Kladuša ……………………………………………………………………………………3
   
8.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom za nabavku usluga najma pozornice povodm svečanosti obilježavanja „Dana Općine Velika Kladuša 23. februar“ …………………….4
   
9.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom za nabavku radova izvedbe ulične rasvjete u naselju Rajnovac, MZ Podzvizd ……………………………………………………………………………………..4
   
10.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Diretnim sporazumom za nabavku usluga režije zvuka povodm svečanosti obilježavanja „Dana Općine Velika Kladuša 23. februar“ ………………………………….4
   
11.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuku posebnog materijala (crijeva za vodu, nadzemni hidrantski nastavak i ključ za pustanje vode), za potrebe Vatrogasne jedinice Općine Velika Kladuša  …..5
   
12.Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Vijinac-Varmarsko selo“ ……………………………………………………………..5
   
13.Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Ćufurovići-Golubovići-Todorovska Slapnica“  ………………………………..5
   
14.Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Todorovska Slapnica-Nuhanovići-Mašići“ …………………………………….6
   
15.Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Marjanovac-Mašića potok-Ćufuri“ ……………………………………………….6
   
16.Odluka o pokretanju javne nabavke za dostavljanje ponuda za izvođenje radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Kriva bukva-Žujani“  ………………………………………………………………….6
   
17.Rješenje o ovlaštenju Senada Okanovića da može obavljati i potpisivati u ime Općinskog načelnika, koji je odsutan i spriječen zbog epidemiološke krize izazvane koronavirusom ………………………………………….7
   
18.Rješenje o ovlaštenju Jušić Suade da vrši poslove matičara u MU Vrnograč do povratka  Ismeta Kuduzovića sa godišnjeg odmora …………………………………………………………………………………………………7
   
19.Rješenje o ovlaštenju Hašić Emire da vrši poslove matičara u MU Zborište do povratka  Ismeta Kuduzovića sa godišnjeg odmora ………………………………………………………………………………………………….7
   
20.Zaključak o imenovanju Silić Sulejmana za voditelja svih postupaka građenja za objekte ćiji je investitor Općina Velika Kladuša ………………………………………………………………………………………………………………..7
   
21.Zaključak o dodjeli i splati sredstava iz Budžeta Općine Velika Kladuša …………………………………………..8-13