Službeni glasnik 2/2022

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

   1. Zaključak o ne usvajanju Zaključka Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša broj: 01-04-22/22 od 13.01.2022. godine………………………………………………………………….………… 1
  2. Odluka  o imenovanju pet članova Općinske izborne komisije Velika Kladuša…….…………………………….. 1
   
  OPĆINSKI NAČELNIK    
3.  Odluka o visini odobrenih sredstava……………………………………………………………… 2
 4. Odluka o odobravanju otpisa potraživanja………………………………………………………… 3
5. Odluka o uknjižavanju ulaganja iz sredstava GSM licence …………………………… 3
6. Odluke o Odobrava se prijenos izdvojenih neutrošenih namjenskih prihoda……………………….. 3-5
 7. Odluke o odobravanju prijenosa razgraničenih prihoda………………………………. 6-7
8. Pravilnik o o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša …….  8
 9.      Zaključci o dodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša …………. 8-15