Službeni glasnik 2/2020

S A D R Ž A J

(„Službeni glasnik“, broj: 2/2020, od 10.02.2020.)

XXXIV sjednica Općinskog vijeća

   
 OPĆINSKO VIJEĆE 
1.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini privremenih, jednokratnih i drugih novčanih pomoći …………………………………………………………………………………………………………………………1
   
2.Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin (Staniša Primož) ………………………………………….1
   
3.Odluka o dodjeli Plakete (Udruženje Atletski klub „Krajišnik“) ………………………………………….2
   
4.Odluka o dodjeli Plakete (Odbojkaški klub invalida „PANDA“)…………………………………………2
   
5.Odluka o dodjeli Plakete (Rizvić Subhija) ………………………………………………………………………..2
   
6.Odluka o dodjeli Plakete (Salkić Tarik) ……………………………………………………………………………2
   
7.Odluka o dodjeli Zahvalnice (Koljić Mirza) ……………………………………………………………………..3
   
8.Odluka o dodjeli Zahvalnice (Muheljić Idriz) …………………………………………………………………….3
   
9.Odluka o dodjeli Zahvalnice (Bašić Damir) ……………………………………………………………………..3
   
10.Odluka o dodjeli Zahvalnice (Beganović Ermin) ………………………………………………………………3
   
11.Odluka o dodjeli Zahvalnice (Beganović Taris) …………………………………………………………………4
   
12.Odluka o dodjeli Zahvalnice (Ružnić Iman) ……………………………………………………………………..4
   
13.Zaključak o ne usvajanju Odluke o dodjeli Februarske nagrade (Šabić Šemso) …………………….4
   
14.Zaključak o ne usvajanju Odluke o dodjeli Plakete (Behrić Ismet) ………………………………………4
   
 OPĆINSKI NAČELNIK 
  
15.Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša ……………………………………………………………..5
   
16.Rješenje o određivanju brojčanih oznaka organizacionih jedinica i unutrašnjih organizacionih jedinica i unutrašnjih organizacionih jedinica Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša ……………………………………………………………………………………………………………..9
   
17.Rješenje o odobrenju dodatka na plaću (Omanović Mirsada) ……………………………………………..11
   
18.Rješenje o odobrenju dodatka na plaću (Rizvić Mirsada) …………………………………………………..11
   
19.Rješenje o odobrenju dodatka na plaću (Didović Alen) ……………………………………………………..11
   
20.Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za organizaciju i obilježavanje 23. februara – Dana Općine Velika Kladuša (Ćerimović Aladin) ………………………………………………………………12
   
21.Zaključak o dodjeli i splati sredstava iz Budžeta Općine Velika Kladuša ………………………………12-15