Službeni glasnik 2/2020

S A D R Ž A J

(„Službeni glasnik“, broj: 2/2020, od 10.02.2020.)

XXXIV sjednica Općinskog vijeća

     
  OPĆINSKO VIJEĆE  
1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini privremenih, jednokratnih i drugih novčanih pomoći ………………………………………………………………………………………………………………………… 1
     
2. Odluka o dodjeli priznanja Počasni građanin (Staniša Primož) …………………………………………. 1
     
3. Odluka o dodjeli Plakete (Udruženje Atletski klub „Krajišnik“) …………………………………………. 2
     
4. Odluka o dodjeli Plakete (Odbojkaški klub invalida „PANDA“)………………………………………… 2
     
5. Odluka o dodjeli Plakete (Rizvić Subhija) ……………………………………………………………………….. 2
     
6. Odluka o dodjeli Plakete (Salkić Tarik) …………………………………………………………………………… 2
     
7. Odluka o dodjeli Zahvalnice (Koljić Mirza) …………………………………………………………………….. 3
     
8. Odluka o dodjeli Zahvalnice (Muheljić Idriz) ……………………………………………………………………. 3
     
9. Odluka o dodjeli Zahvalnice (Bašić Damir) …………………………………………………………………….. 3
     
10. Odluka o dodjeli Zahvalnice (Beganović Ermin) ……………………………………………………………… 3
     
11. Odluka o dodjeli Zahvalnice (Beganović Taris) ………………………………………………………………… 4
     
12. Odluka o dodjeli Zahvalnice (Ružnić Iman) …………………………………………………………………….. 4
     
13. Zaključak o ne usvajanju Odluke o dodjeli Februarske nagrade (Šabić Šemso) ……………………. 4
     
14. Zaključak o ne usvajanju Odluke o dodjeli Plakete (Behrić Ismet) ……………………………………… 4
     
  OPĆINSKI NAČELNIK  
   
15. Pravilnik  o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša …………………………………………………………….. 5
     
16. Rješenje o određivanju brojčanih oznaka organizacionih jedinica i unutrašnjih organizacionih jedinica i unutrašnjih organizacionih jedinica Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša …………………………………………………………………………………………………………….. 9
     
17. Rješenje o odobrenju dodatka na plaću (Omanović Mirsada) …………………………………………….. 11
     
18. Rješenje o odobrenju dodatka na plaću (Rizvić Mirsada) ………………………………………………….. 11
     
19. Rješenje o odobrenju dodatka na plaću (Didović Alen) …………………………………………………….. 11
     
20. Rješenje o razrješenju predsjednika Odbora za organizaciju i obilježavanje 23. februara – Dana Općine Velika Kladuša (Ćerimović Aladin) ……………………………………………………………… 12
     
21. Zaključak o dodjeli i splati sredstava iz Budžeta Općine Velika Kladuša ……………………………… 12-15