Službeni glasnik 13/19

 

S A D R Ž A J

   
 OPĆINSKO VIJEĆE 
1.Odluka o privremenom finansiranju za 2020. godinu ………………………………………………………….1
   
2.Odluka o davanju saglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama StatutaJavnog preduzeća Radio televizija Velika Kladuša doo Velika Kladuša ………………………………………….1
   
  OPĆINSKI NAČELNIK  
 
3.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga nadzora radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Bajrektarevići – Čovići“…..1
   
4.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga nadzora radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Glinica – Pecka“……………2
   
5.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge nadzora radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Tabačko selo – Redžići“…..2
   
6.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge nadzora radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje ulice Dubrave – I faza ……………2
   
7.Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Velika Kladuša …………………………………………………….. 3
   
8.Rješenje o imenovaqnju Sabine Cerović – Duraković za energijskog menadžera koordinatora ispred Općine Velika Kladuša ………………………………………………………………………………………..3
   
9.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede iz Budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu ………………………………………………………………………………………………………………..3
   
10.Odluka o visini odobrenih sredstava ………………………………………………………………………………..4
   
11.Izmjene Odluke o visini odobrenih sredstava ……………………………………………………………………4
   
12.Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša……………………………….4-23