Službeni glasnik 13/19

 

S A D R Ž A J

     
  OPĆINSKO VIJEĆE  
1. Odluka o privremenom finansiranju za 2020. godinu …………………………………………………………. 1
     
2. Odluka o davanju saglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama StatutaJavnog preduzeća Radio televizija Velika Kladuša doo Velika Kladuša …………………………………………. 1
     
   OPĆINSKI NAČELNIK  
 
3. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga nadzora radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Bajrektarevići – Čovići“….. 1
     
4. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga nadzora radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Glinica – Pecka“…………… 2
     
5. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge nadzora radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje puta Tabačko selo – Redžići“….. 2
     
6. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge nadzora radova „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje ulice Dubrave – I faza …………… 2
     
7. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Općini Velika Kladuša …………………………………………………….. 3
     
8. Rješenje o imenovaqnju Sabine Cerović – Duraković za energijskog menadžera koordinatora ispred Općine Velika Kladuša ……………………………………………………………………………………….. 3
     
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede iz Budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
     
10. Odluka o visini odobrenih sredstava ……………………………………………………………………………….. 4
     
11. Izmjene Odluke o visini odobrenih sredstava …………………………………………………………………… 4
     
12. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša………………………………. 4-23