Službeni glasnik 12/19

 

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1.Zaključak o ne usvajanju prijedloga Budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu …………….1
2.Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o izmještanju mezarja u Ulici Zuhdije Žalića ………1
3.Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o prodaji garaža u vlasništvu Općine Velika Kladuša neposrednom pogodbom ……………………………………………………………………………………1
4.Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Radio televizija Velika Kladuša …………………1
5.Zaključak o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu ………………..1
6.Program zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu ………………………………………………………2

OPĆINSKI NAČELNIK
7.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga nadzora nad radovima „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje ulice Ive Andrića“ ……….22
8.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga radova izvedbe ulične rasvjete u naselju Kudići, MZ Šumatac ……………………………………………………….22
9.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge izrade investicionih elaborata za podizanje nasada pit. kestena, lijeske i oraha ……………………………..22
10.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge izrade investicionih elaborata za rasadničku proizvodnju ……………………………………………………………22
11.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za dostavljanje ponuda za nabavku radova sanacije mokrih čvorova u zgradi Općine Velika Kladuša …………………………..23
12.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta uređenja javne površine stambenog naselja „Mekote“ V.Kladuša..23
13.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga „Nabavka i ugradnja svjetlećeg panela – TOTEMA“ …………………………………………………………24
14.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku vatrogasne obuće/cipela za vatrogasnbu jedinicu Općine Velika Kladuša …………………………………………….24
15.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge Revizija projektne dokumentacije …………………………………………………………………………………….24
16.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku radova izvedbe ulične rasvjete u naselju Trn, MZ Polje ………………………………………………………………..25
17.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku napitaka i kuhinjskih potrepština u 2020. godini ……………………………………………………………………………….25
18.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU OŠ „1. Mart“ Vrnograč …………………………………………………25
19.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU „Prva osnovna škola“ Velika Kladuša …………………………….25
20.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za dostvljanje ponuda za nabavku usluga nadzora nad radovima „Izgradnja Centra za kulturu – Prva faza“ V.Kladuša   26
21.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga najma pozornice i LED ekrana s pozadinom za doček nove godine u sklopu Manif. „Kladuška zima“ 26
22.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga najma pozornice i rasvjete za program svečanog otvorenja Manifestacije „Kladuška zima 2019“ …….26
23.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga najma razglasa i rasvjete za doček nove godine 31.12.2019. godine povodom Manifestacije „Kladuška zima 2019“ ………………………………………………………………………………………………….27
24.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju elektroinstalacija, gatri na vrata i hidroizolacione lepenke u zgradi Doma MZ Polje ………………………………………………………………………………………………………………………27
25.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju instalacija vode, odvodnje i grijanja u zgradi Doma MZ Polje ………………..27
26.Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavkuusluge održavanja zasada plantaže kestena …………………………………………………………………………………28
27.Rješenje o ukidanju Rješenja, broj: 02-05-2903/ od 04.12.2019. godine, za imenovanje Komisije za popis potraživanja, obaveza i novčanih sredstava i Rješenja, broj:02-05-2902/19 od 04.12.2019. godine ……………………………………………………………………………………………………28
28.Rješenje o imenovanju Komisije za popis sredstava, sredstava u pripremi i sitnog invetara Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša ………………………………………….28
29.Rješenje o imenovanju Komisije za popis potraživanja, obaveza i novčanih sredstava Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša …………………………………………..29
30.Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša ……………………………………………………………………………………….. 29
31.Zaključak o ovlaštenju Huseina Delića, savjetnika Općinskog načelnika, da u ime Općinskog načelnika izvrši potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, s ciljem podrške radu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari ……………………………………………………………………..30
32.Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša …………………………….31-42