Službeni glasnik 12/19

 

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu ……………. 1
2. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o izmještanju mezarja u Ulici Zuhdije Žalića ……… 1
3. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o prodaji garaža u vlasništvu Općine Velika Kladuša neposrednom pogodbom …………………………………………………………………………………… 1
4. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Radio televizija Velika Kladuša ………………… 1
5. Zaključak o usvajanju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu ……………….. 1
6. Program zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu ……………………………………………………… 2

OPĆINSKI NAČELNIK
7. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga nadzora nad radovima „Rekonstrukcija, modernizacija i asfaltiranje ulice Ive Andrića“ ………. 22
8. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga radova izvedbe ulične rasvjete u naselju Kudići, MZ Šumatac ………………………………………………………. 22
9. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge izrade investicionih elaborata za podizanje nasada pit. kestena, lijeske i oraha …………………………….. 22
10. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge izrade investicionih elaborata za rasadničku proizvodnju …………………………………………………………… 22
11. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za dostavljanje ponuda za nabavku radova sanacije mokrih čvorova u zgradi Općine Velika Kladuša ………………………….. 23
12. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge izrade Idejnog i Glavnog projekta uređenja javne površine stambenog naselja „Mekote“ V.Kladuša.. 23
13. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga „Nabavka i ugradnja svjetlećeg panela – TOTEMA“ ………………………………………………………… 24
14. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku vatrogasne obuće/cipela za vatrogasnbu jedinicu Općine Velika Kladuša ……………………………………………. 24
15. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge Revizija projektne dokumentacije ……………………………………………………………………………………. 24
16. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku radova izvedbe ulične rasvjete u naselju Trn, MZ Polje ……………………………………………………………….. 25
17. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku napitaka i kuhinjskih potrepština u 2020. godini ………………………………………………………………………………. 25
18. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU OŠ „1. Mart“ Vrnograč ………………………………………………… 25
19. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluge vanlinijskog prijevoza učenika JU „Prva osnovna škola“ Velika Kladuša ……………………………. 25
20. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za dostvljanje ponuda za nabavku usluga nadzora nad radovima „Izgradnja Centra za kulturu – Prva faza“ V.Kladuša   26
21. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga najma pozornice i LED ekrana s pozadinom za doček nove godine u sklopu Manif. „Kladuška zima“ 26
22. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga najma pozornice i rasvjete za program svečanog otvorenja Manifestacije „Kladuška zima 2019“ ……. 26
23. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavku usluga najma razglasa i rasvjete za doček nove godine 31.12.2019. godine povodom Manifestacije „Kladuška zima 2019“ …………………………………………………………………………………………………. 27
24. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju elektroinstalacija, gatri na vrata i hidroizolacione lepenke u zgradi Doma MZ Polje ……………………………………………………………………………………………………………………… 27
25. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za dostavljanje ponuda za nabavku i ugradnju instalacija vode, odvodnje i grijanja u zgradi Doma MZ Polje ……………….. 27
26. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Diretnim sporazumom za nabavkuusluge održavanja zasada plantaže kestena ………………………………………………………………………………… 28
27. Rješenje o ukidanju Rješenja, broj: 02-05-2903/ od 04.12.2019. godine, za imenovanje Komisije za popis potraživanja, obaveza i novčanih sredstava i Rješenja, broj:02-05-2902/19 od 04.12.2019. godine …………………………………………………………………………………………………… 28
28. Rješenje o imenovanju Komisije za popis sredstava, sredstava u pripremi i sitnog invetara Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša …………………………………………. 28
29. Rješenje o imenovanju Komisije za popis potraživanja, obaveza i novčanih sredstava Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša ………………………………………….. 29
30. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša ……………………………………………………………………………………….. 29
31. Zaključak o ovlaštenju Huseina Delića, savjetnika Općinskog načelnika, da u ime Općinskog načelnika izvrši potpisivanje Memoranduma o razumijevanju, s ciljem podrške radu Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari …………………………………………………………………….. 30
32. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša ……………………………. 31-42