Službeni glasnik 11/19

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

1.Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Trnovi 3)……………..………………………………………………………………..….1
   
2.Odluka o  izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu………………………………….……………………………………..……1
   
3.Odluka o visini prosječne konačne građevinske cijene po m2 korisne stambene površine na području Općine u 2019. godini i visine naknade iz osnova pogodnosti / rente za 2020. godinu……………………………………………………2
   
  4.Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj 2019/2020. godini ………………………………………………………………..2
   
5.Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Općine Vel. Kladuša u akademskoj 2019/2020. godini………3
   
6.Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu…..4
 

 
7.Zaključak o prihvatanju i stavljanje na javnu raspravu Nacrt Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava za rad i funkcionisanje mjesnih zajednica …………………………………………………………………………………………………….4
   
8.Zaključak o neusvajanju Prijedloga Odluke o gašenju transakcijskih računa mjesnih zajednica……………………….4
   
9.Zaključak o prijedlogu obavljanja obuke članova savjeta mjesnih zajednica o značaju trezorskog poslovanja………4
   
10.Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi………………… 5
   
11.Zaključak o neusvajanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade..……..5
   
12.Zaključak o odgodi izjašnjavanja o programu zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu…………………….5
   
13.Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Centar za socijalni rad za 2018. godinu…………………………………..5
   
14.Zaključak o usvajanju Izvještaja  o financijskom poslovanju JU Centar za soc. rad za 2018. godinu……………..……6
   
15.Zaključak o usvajanju programa rad JU Centar za socijalni rad za 2019. godinu…….…………………………………6
   
16.Zaključak o usvajanju  financijskog plana JU Centar za soc. rad Vel. Kladuša za 2019. godinu………………………….6
   
17.Zaključak o usvajanju Inicijative o raspravljanju o radnom vremenu u ugostiteljskoj i turističkoj, trgovačkoj i srodnim djelatnostima………………………………………………………………………………………………………………………..……..6
   
   
 OPĆINSKI NAČELNIK 

 

18.Rješenja o ovlaštenju potpisivanja i rada u djelokrugu rada (Kapić Melvida, Pajazetović Alma i  Sabina Mehadžić Bašić)…………………………………………………………………………………………………………………………………………7
   
19.Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede iz budžeta  za 2019. godinu…………..7
   
20.Pravilnik o sufinansiranje kapitalnih ulaganja u poljoprivrednoj proizvodnji iz Granta za razvoj poljoprivrede iz budžeta  za 2019. godinu…………………………………………………………………………………………………………………………….9
 

21.

 

Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općinskog organa uprave…………………………………………………………………..

 

11-13