Službeni glasnik 11/19

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

1. Odluka o utvrđivanju javnog interesa (Trnovi 3)……………..………………………………………………………………..…. 1
     
2. Odluka o  izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu………………………………….……………………………………..…… 1
     
3. Odluka o visini prosječne konačne građevinske cijene po m2 korisne stambene površine na području Općine u 2019. godini i visine naknade iz osnova pogodnosti / rente za 2020. godinu…………………………………………………… 2
     
  4. Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj 2019/2020. godini ……………………………………………………………….. 2
     
5. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Općine Vel. Kladuša u akademskoj 2019/2020. godini……… 3
     
6. Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu….. 4
 

 
7. Zaključak o prihvatanju i stavljanje na javnu raspravu Nacrt Odluke o kriterijima za utvrđivanje visine sredstava za rad i funkcionisanje mjesnih zajednica ……………………………………………………………………………………………………. 4
     
8. Zaključak o neusvajanju Prijedloga Odluke o gašenju transakcijskih računa mjesnih zajednica………………………. 4
     
9. Zaključak o prijedlogu obavljanja obuke članova savjeta mjesnih zajednica o značaju trezorskog poslovanja……… 4
     
10. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi………………… 5
     
11. Zaključak o neusvajanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade..…….. 5
     
12. Zaključak o odgodi izjašnjavanja o programu zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu……………………. 5
     
13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Centar za socijalni rad za 2018. godinu………………………………….. 5
     
14. Zaključak o usvajanju Izvještaja  o financijskom poslovanju JU Centar za soc. rad za 2018. godinu……………..…… 6
     
15. Zaključak o usvajanju programa rad JU Centar za socijalni rad za 2019. godinu…….………………………………… 6
     
16. Zaključak o usvajanju  financijskog plana JU Centar za soc. rad Vel. Kladuša za 2019. godinu…………………………. 6
     
17. Zaključak o usvajanju Inicijative o raspravljanju o radnom vremenu u ugostiteljskoj i turističkoj, trgovačkoj i srodnim djelatnostima………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 6
     
     
  OPĆINSKI NAČELNIK  

 

18. Rješenja o ovlaštenju potpisivanja i rada u djelokrugu rada (Kapić Melvida, Pajazetović Alma i  Sabina Mehadžić Bašić)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
     
19. Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava iz Granta za razvoj poljoprivrede iz budžeta  za 2019. godinu………….. 7
     
20. Pravilnik o sufinansiranje kapitalnih ulaganja u poljoprivrednoj proizvodnji iz Granta za razvoj poljoprivrede iz budžeta  za 2019. godinu……………………………………………………………………………………………………………………………. 9
 

21.

 

Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općinskog organa uprave…………………………………………………………………..

 

11-13