Službeni glasnik 10/2021

S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o donaciji stalnog sredstva…………1
2. Odluka o rashodovanju stalnog sredstva…………1
3. Odluka o rashodovanju i likvidaciji stalnog sredstva…………1
4. Odluka o izmjenama Odluke o rashodovanju stalnog sredstva…………1
5. Odluka o prihvatanju donacije x3…………2
6. Odluka o visini odobrenih sredstava…………3
7. Odluka o povratu sredstava u upotrebu…………3
8. Odluka o prenosu sredstava na sredstva van upotrebe x2…………3-4
9. Odluka o visini troškova goriva za predsjednike Savjeta MZ…………5
10. Rješenje o ovlaštenju Šertović Zlatana x3…………5-7
11. Rješenje o ovlaštenju Semira Miljkovića…………7
12. Rješenje o ovlaštenju Arijane Omeragić…………8
13. Rješenje o imenovanju Komisije za subvencije troškova prevoza učenika…………8
14. Rješenje o ovlaštenju Mirsade Rizvić…………8
15. Rješenje o ovlaštenju Azre Tahirović…………9
16. Rješenje o imenovanju Komisije za prijem namještenika u radni odnos…………9
17. Rješenje o imenov. Komisije za izradu Prijedloga Programa subvencije obrtnicima i poduzetnicima…………9
18. Rješenje o im. Kom. za obilazak terena po Javnom pozivu za iskazan interes za koke nosilice…………10
19. Rješenje o im. Kom. za obilazak terena po Javnom pozivu za sufinansiranje jesenske sjetve…………10
20. Rješenje o im. Kom. za promopredaju radova „čišćenje nereguliranog korita rijeke Kladušnice“…………10
21. Pravilnik o vrstama, raspodjeli novčanih sredstava iz granta za razvoj poljoprivrede…………11
22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Organa uprave…………12
23. Pravilnik o dodjeli poticaja za uzgoj i držanje kokošiju nosilica u 2021. godini…………13
24. Pravilnik o sufinansiranju jesenske sjetve za 2021. godinu…………14
25. Zaključak o privremenom odvijanja režima saobraćaja u Gradu i naseljenim mjestima…………15
26. Zaključci o dodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša…………16-54
27. Odluka o otvrđivanju Plana javnih nabavki za 2021. godinu…………54
28. Plan javnih nabavki u 2021. godini…………55-58