Službeni glasnik 10/2020

S  A  D  R  Ž  A  J
(„Službeni glasnik“, broj: 10/2020, od 15.10.2020.)
Vanredna sjednica, XXXV i XXXVI sjednica Općinskog vijeća

 

OPĆINSKO  VIJEĆE

1. Odluka o razrješenju člana Općinske izborne komisije Velika Kladuša (Jasmin Hušić) 1
   
2. Odluka o razrješenju člana Općinske izborne komisije Velika Kladuša (Hilmija Smlatić) 1
   
3. Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje pet članova Općinske izborne komisije V.Kladuša 1
   
  4. Javni oglas za imenovanje pet članova Općinske izborne komisije Velika Kladuša 2
   
5. Prijava na Javni oglas za imenovanje pet članova Općinske izborne komisije Velika Kladuša 3
   
   6. Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje članova općinske izborne komisije Velika Kladuša 3
   
7. Zaključak o izuzimanju od rada u predmetima rješavanja po žalbama na Odluku o dodjeli stipendija Općine Velika Kladuša za akademsku 2019/20 godinu   4
   
8. Odluka o imenovanju dva zamjenska člana Općinske izborne komisije Velika Kladuša 4
   
9. Zaključak o usvajanju Inicijative o upućivanju Premijeru USK-a da u okviru svojih nadležnosti uputi zahtjev Ustavnom sudu F BiH za ocjenu ustavnosti Budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu i Odluke o izvršenju budžeta Općine Velika Kladuša za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Velika Kladuša, broj: 4/20), broj:01-05-119/20, od 21.05.2020. godine 4
   
10. Zaključak o usvajanju Inicijative o upućivanju Premijeru USK-a da u okviru svojih nadležnosti uputi zahtjev Ustavnom sudu F BiH za ocjenu ustavnosti Naredbe Općinskog načelnika Velika Kladuša od 22.04.2020. godine, kojom se striktno i izričito zabranjuje svim državnim službenicima i namještenicima Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša obavljanje poslova vezanih za rad i djelovanje Općinskog vijeća Velika Kladuša, broj:01-05-120/20, od 21.05.2020. godine 4
   
11. Zaključak o usvajanju Inicijative za formiranje Radne grupe ili Kriznog štaba za ublažavanje ekonomskih šteta nastalih na području općine Velika Kladuša, broj:01-05-122/20, od 21.05.2020. godine 5
   
12. Zaključak o iniciranju kod Centralne izborne komisije BiH postupak razriješenja dužnosti privremenih članica Općinske izborne komisije Velika Kladuša Dijane Kantarević i Dijane Ćufurović, broj:01-04-166/20, od 27.07.2020. godine 5
   
13. Zaključak Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša kojim traži od Federalnog ministarstva finansija mišljenje u vezi sa primjenom Zakona o budžetima u F BiH, broj:01-04-167/20, od 27.07.2020. godine 5
   
14. Zaključak Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša kojim traži od Federalnog ministarstva pravde mišljenje o primjeni člana 7. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u F BiH, broj:01-04-168/20, od 27.07.2020. godine 5
   
15. Zaključak o zaduženju Kolegija Općinskog vijeća Velika Kladuša da u roku ne dužem od 30 dana sazove tematsku sjednicu Vijeća na temu migrantske krize i rješavanja problema sa migrantima na području općine Velika Kladuša, broj: 01-04-170/20, od 27.07.2020. godine 5