Službeni glasnik 1/2023

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKO  VIJEĆE

 

1. Zaključak o nepotvrđivanju Zaključaka Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša o neusvajanju prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje Općine Velika Kladuša za 2023. godinu, broj: 01-04-321/22 od 20.12.2022. godine 1
2. Zaključak o nepotvrđivanju Zaključaka  Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša o neusvajanju prijedloga Odluke o ovlaštenju organizacije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti broj: 01-04-319/22 od 20.12.2022. godine. 28
3. Zaključak o nepotvrđivanju Zaključaka Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša o neusvajanju Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Općine Velika Kladuša za 2023. godinu broj: 01-04-5/23 od 12.01.2023. godine. 29
4. Zaključak o nepotvrđivanju Zaključaka Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša o neusvajanju Nacrta Budžeta Općine Velika Kladuša za 2023. godinu, broj: 01-04-318/22 od 20.12.2022. godine. 31
5. Zaključak o nepotvrđivanju Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje, broj: 01-04-19/23 od 30.01.2023. godine. 32
6. Zaključak o nepotvrđivanju Odluke o izboru Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, broj: 01-04-20/23 od 30.01.2023. godine.

 

33
  OPĆINSKI NAČELNIK  

 

7. Odluke o isknjižavanju imovine x 3 …………………………………………………………………………………………………. 33-34
     
8. Odluka o prihvatanju donacije………………………………………………………………………………………………………… 34
 9. Pravilnik o izradi, upotrebi, čuvanju i uništavanju pečata u organu uprave Općine Velika Kladuša………………………. 35
10. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša………………………………………………… 35-66