Službeni glasnik 1/19

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Program rada Općinskog vijeća za 2019. godinu

2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

3. Odluka o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija u akademskoj 2018/2019. godini

4. Zaključak za izmjenu i dopunu Odluke o subvencioniranju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola

5. Zaključak o neusvajanju Prijedloga Odluke o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije

6. Zaključak o davanju saglasnosti na izmjene i dopune pravilnika o radu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Centra za socijalni rad Velika Kladuša

7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog vijeća za 2018. godinu

8. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u srednjim školama na području Općine Velika Kladuša

OPĆINSKI NAČELNIK

10. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke direktnim sporazumom x 7

11. Odluka o dodjeli sredstava iz budžeta Općine udruženjima građana po Javnom pozivu za NVO

12. Odluka o storniranju obaveze knjiženja u glavnoj knjizi računovodstva

13. Rješenja o dodjeli stimulacije x 6

14. Rješenje o preraspodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša za 2018. godinu

15. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša