Budžet za građane u 2019. godini

Dragi sugrađani,

S ciljem podizanja stepena Vaše informisanosti i razumijevanja načina na koji lokalne vlasti prikupljaju i troše javni novac predstavljamo „Budžet za građane u 2019. godini“. Da bi Vam približili sliku o tome šta se to finansira sredstvima poreskih obveznika, kroz ovaj vodič predstavljen je budžet općine Velika Kladuša sa aspekta tekućih i kapitalnih projekata koji se planiraju realizirati u toku ove, kao i narednih godina. Budžetska sredstva su javna, sredstva svih građana, stoga je naša obaveza da s njima raspolažemo u najboljem interesu zajednice i da građanima predstavimo tačne i razumljive podatke o izvorima prihoda i njihovoj potrošnji. Vjerujemo da će Vas ovaj dokument zainteresirati i da ćete se ubuduće aktivnije uključiti u sam poces izrade budžeta dostavljajući svoje ideje, primjedbe, sugestije, s ciljem odabira najboljih prijedloga i projekata koji će omogućiti razvoj i prosperitet naše lokalne zajednice.

Fikret Abdić, Općinski načelnik

PREUZMI DOKUMENT

PDF Brošura

PREUZMI DOKUMENT

Dokument je prilagođen slijepim i slabovidnim licima