Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja

Djelokrug rada:

Komisija za odlikovanja i druga javna priznanja:

  • razmatra prispjele inicijative od građana, državnih organa i drugih institucija i preduzeća za dodjelu odlikovanja i drugih javnih priznanja pojedincima, državnim organima i drugim institucijama i pravnim subjektima za doprinos u razvoju Općine, unapređenju ljudskih prava, razvoju nauke , kulture i sporta, te poduzetništva,
  • predlaže Vijeću dodjelu odlikovanja i drugih javnih priznanja pojedincima, državnim organima i drugim institucijama te pravnim subjektima za doprinos iz prethodne alineje,
  • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti u skladu s propisima

Članovi Komisije:

  1. Abdulah Mehurović, predsjednik
  2. Zumreta Dizdarević
  3. Fuad Sulejmanagić
  4. Rifeta Delić
  5. Esmira Erdić, zamjenica