Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

Djelokrug rada:

Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja:

 • razmatra nacrt i prijedlog budžeta, izvještaje o izvršenju budžeta, završni račun Općine i druge akte iz oblasti finansija,
 • razmatra ostvarivanje planiranih prihoda Općine kao i pitanja raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava od strane korisnika budžeta,
 • razmatra izvještaj o radu javnih ustanova kojim je osnivač Općina,
 • daje inicijative Vijeću i nadležnim organima za izmjenu važećih propisa koji uređuju pitanja prihoda jedinica lokalne samouprave,
 • razmatra i daje primjedbe, mišljenja i sugestije o nacrtima zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug rada ove Komisije,
 • razmatra odluke i druge akte iz oblasti privrede, a posebno oblasti male privrede i samostalnog privređivanja i inicira donošenje i izmjenu propisa u ovoj oblasti.

Članovi Komisije:

 1. Senata Galijašević,predsjednik
 2. Asim Veladžić, zamjenik
 3. Raska Ćerimović
 4. Alija Ćatić, Marjanovac
 5. Dinko Ljubijankić