Nazad na početnu

JU Centar za kulturu

LOGO CZK

Javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje «Zuhdija Žalić» VELIKA KLADUŠA

Privremena adresa: Hamdije Pozderca 3. 77 230 Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina

Djelatnost: Kultura
Pravni status: Javna ustanova
ID broj: 4263290350005
Telefoni: ++387 37 770 030, ++387 37 770 351
Fax: ++387 37 775 272

Podaci o pravnom subjektu

Hronologija događanja koja su prethodila formiranju današnje Javne ustanove počinje, moglo bi se reći, odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata kada su prve kino predstave u našem gradu održavane u Starom hotelu, koji se tada zvao Bosna, a kasnije Kladušnica.

 • Davne 1952. godine počelo je javno prikazivanje igranih filmova u kino-sali tadašnjeg Zadružnog doma, pod nazivom Kino partizan. Zgrada Zadružnog doma kasnije je pretvorena u poslovnu zgradu naše Ustanove;
 • Upravo iz razloga da bi poslovna zgrada mogla cjelovitije i kvalitetnije zadovoljiti potrebama kulturne ustanove na istoj su izvršene adaptacije i dogradnje. Prva dogradnja izvršena je 1966. godine. Druga adaptacija i dogradnja poslovne zgrade urađena je 1982. godine, kada je renoviranjem kino-sala dobila izuzetno suvremen izgled sa novim kinoprojektorima, širokim filmskim ekranom i foteljama;
 • Početkom šezdesetih godina prošlog vijeka lokalni organi uprave Velika Kladuša osnovali su organizaciju za oblast kulture i obrazovanja, pod nazivom Narodni univerzitet «Zuhdija Žalić», koja je kasnije donošenjem Zakona o udruženom radu preimenovana u Radnu organizaciju Narodni univerzitet «Zuhdija Žalić»;
 • Odlukom Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša broj 01-012-110/98 u Registar Kantonalnog suda u Bihaću pod brojem U/I-36/98 od 14.12.1998. godine, upisana je Javna ustanova Centar za kulturu i obrazovanje ”Zuhdija Žalić” Velika Kladuša.
 • Od 2001. godine odlukom upravljačkih struktura u okviru Ustanove djeluje Kulturno-umjetničko društvo «Tono Hrovat» Velika Kladuša;
 • U 2009. i početkom 2010. godine lokalni organi samouprave pristupili su projektiranju, renoviranju i dogradnji poslovne zgrade Ustanove, koja još uvijek nije stavljena u funkciju.
 • Rješenjem broj 02-05-295/14 od 05.03.2014. godine imenovan je Upravni odbor Centra:
  • Agan Miljković – predsjednik
  • Ešefa Okanović – član i
  • Beha Šaćir – član
 • Odlukom Upravnog odbora Centra broj 01-20/14 od 30.10.2014. godine i Zaključka o davanju saglasnosti broj 02-05-4291/14 od 06.01.2014. godine, za direktora Centra na mandatni period 2014. – 2018. godina,  imenovan je Zlatko Dizdarević

 

Ustanova danas posluje kao javna ustanova, kojom rukovođenje vrši izabrani direktor, a upravljanje imenovani Upravni odbor od strane Osnivača.

OSNOVNE DJELATNOSTI JAVNE USTANOVE:

 •    unapređenje i razvoj kulturnih djelatnosti u gradu i općini Velika Kladuša,
 •    ostvarivanje i podizanje kulturološke svijesti građanstva, bazirane na kvaliteti istinskih kulturnih vrijednosti,
 •    organizacija kulturnih manifestacija, pozorišnih predstava i prikazivanje igranih filmova,
 •    slikarstvo, kiparstvo i muzejsko-galerijska djelatnost,
 •    organizacija i realizacija programa tradicionalne kulturno-umjetničke manifestacije «Kladuški dani kulture»
 •    produkcija i koprodukcija umjetničkih djela,
 •    književno stvaralaštvo i izdavačka djelatnost,
 •    rad gradske biblioteke – prikupljanje, čuvanje i davanje na korištenje bibliotečke građe,
 •    poticanje građanstva na aktiviranje, praćenje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju kulture,
 •    pružanje pomoći amaterskom stvaralaštvu, udruženjima i pojedincima koji djeluju u oblasti kulture,
 •    aktivan rad KUD-a «Tono Hrovat» i organizacija učešća njegovih članova i sekcija na domaćim i inostranim kulturno-umjetničkim manifestacijama.

NORMATIVNI OKVIR KOJI ČINI OSNOVU DJELOVANJA

 • Zakon o ustanovama («Službeni glasnik R BiH, broj: 6/92, 8/93. i 13/94.)
 • Zakon o kulturi («Službeni glasnik USK, broj: 2/09.)
 • Odluka o zadržavanju prava i obaveza Općinskog vijeća Velika Kladuša (Osnivača) prema
 • JU Centar za kulturu i obrazovanje Velika Kladuša, broj: 01-012-110/98, od 20. 11. 1998.
 • Pravila JU Centar za kulturu i obrazovanje «Zuhdija Žalić» Velika Kladuša, broj: 01-05/98, – od 19. 11. 1998. i  broj: 01-05/11, od 09. 11. 2011. godine

 

MISIJA

Unapređenje i razvoj kulturnih djelatnosti u gradu i općini Velika Kladuša sa zadatkom glavnog nosioca i organizatora kulturnog života u općini i gradu..

VIZIJA

Ostvarivanje i podizanje kulturološke svijesti građanstva, bazirane na kvaliteti istinskih kulturnih vrijednosti, sa obezbijeđenom tendencijom porasta stepena njihovog estetskog kriterija i neometanog puta ka razvijenom i modernom društvu.

CILJEVI

U funkciji ostvarenja vizije temeljni ciljevi koje Ustanova postiže svojim djelovanjem su:        

 • poticanje građanstva na aktiviranje, praćenje, uključivanje i sudjelovanje u razvoju kulture,
 • realizacija svih manifestacija značajnih za Grad i Općinu,
 • izgradnja infrastrukture za kulturne djelatnosti, Povećanje broja kulturnih projekata i programa,
 • pružanje pomoći amaterskom stvaralaštvu, udruženjima i pojedincima koji djeluju u oblasti kulture, sa ciljem jačanja kvalitete njihovih programskih aktivnosti,
 • produkcija i koprodukcija umjetničkih djela,
 • izdavaštvo i suizdavaštvo različitih knjiga i publikacija,
 • stvaranje optimalnih uvjeta za kontinuirano prezentiranje amaterskih i visoko rangiranih kulturnih sadržaja i drugo.

SURADNJA

U provedbi svoje misije Ustanova prakticira i potiče suradnju sa:

 • Općinskim organom uprave;
 • Federalnim ministarstvom kulture i sporta;
 • Kantonalnim ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta;
 • Profesionalnim i amaterskim ansamblima umjetnika iz BiH, susjednih država i šire;
 • Pojedincima i udruženjima koji djeluju u oblasti kulture;
 • Fondacijama i nevladinim sektorom;
 • Javnim ustanovama, javnim i privatnim poduzećima;
 • Medijima i drugim subjektima.