Službeni glasnik 8/2023


S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKI  NAČELNIK

  1. Presuda Ustavnog suda Federacije BiH ………………………………………………………………………………………………………… 1
  2. Računovodstvene politike za općinske budžetske korisnike i trezor…………………………………………………………………….. 6
   3. Rješenje o odobrenju dodatka na platu (Mašinović Nermin)…………………………………………………………………………….. 35
   4. Rješenje o ovlaštenju Ilirjane Cakaj Kasumović …………………………………………………………………………………………….. 35
  5. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša………………………………………………………………. 35-104