Službeni glasnik 6/2022

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKI  NAČELNIK

1. Odluka o Programu utroška sredstava za raspodjelu „Granta za mlade“………………………………………….. 1
2. Odluke o odobravanju otpisa nenaplativih sumnjivih i spornih potraživanja.………………………………………… 1-6
     
3. Odluka o imenovanju člana LPZ (Elvedin Miljković)……………………………………………………………………….. 6
     
4. Odluka o rashodovanju stalnog sredstva (cisterna za ogrijevno lož ulje)……………………………..…….. 6
     
5. Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Velika Kladuša 2021-2031. godinu………………………………….. 7
     
6. Odluke o poništavanju postupaka javne nabavke……………………………………………………………………………. 8
7. Odluka o privremenom ustupanju opreme (JKP „VIK“) ………………………………………………………………… 8
8.      Odluka o visini odobrenih sredstava (Grant za poljoprivredu-sa zaključkom) …………………………………… 9
9. Rješenje o ovlaštenju Zlatana Šertovića……………………………………………………………………….………………..  9-10
10. Rješenje o imenovanju Komisije za obilazak terena na Javni poziv za razvoj poljoprivrede…………………… 10
11. Pravilnik o dodjeli poticajnih sredstava poduzetnicima i odrtnicima za 2022. godinu …………………………. 11
12.  Program podrške poduzetnicima i odrtnicima za 2022. godinu…………………..……………………………… 14
13. Program načina raspodjele sredstava iz Granta za poljoprivredu za 2022. Godinu…………………………. 15
14. Zaključak o ovlaštenju Emire Veljačić…………………………………………………………………………….. 19
   
15.      Zaključci o dodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša ……………………………………………… 19-41